Wystąpienie RPO ws. lokali wyborczych

Wystąpienie RPO ws. lokali wyborczych

Rzecznik praw obywatelskich przekazał 2 marca wystąpienie do przewodniczącego sejmowej Podkomisji ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

Badania prowadzone przez RPO wskazują, że nawet lokale wyborcze spełniające wszystkie kryteria określone w przepisach są nierzadko trudno dostępne dla wyborców z niepełnosprawnością,

Bardzo często występują takie przeszkody jak: nierówna nawierzchnia uniemożliwiająca skuteczne korzystanie z podjazdów dla osób niepełnosprawnych, dziurawe chodniki, wysokie lub nierówne krawężniki. Brakuje także miejsc parkingowych dla tych osób.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością nie reguluje kwestii przeglądu i likwidowania ewentualnych barier na terenie otaczającym lokal wyborczy.

Rzecznik zaapelował o zmianę kodeksu wyborczego, która umożliwi określenie we wspomnianym rozporządzeniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać nie tylko lokale wyborcze, ale także ich bezpośrednia okolica. Dopiero taka regulacja może stanowić podstawę właściwego przygotowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Info: RPO, oprac. sza

Data publikacji: 03.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również