Wystąpienie RPO ws. uciążliwości procedur ubiegania się o świadczenie

Wystąpienie RPO ws. uciążliwości procedur ubiegania się o świadczenie

Na początku kwietnia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar skierował wystąpienie do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Kazimierza Marcinkiewicza informując, iż jego biuro otrzymuje pisma od osób z niepełnosprawnościami, w których podnoszą one problem konieczności gromadzenia dokumentacji medycznej dla różnych instytucji,

powtarzania badań diagnostycznych oraz długiego czasu oczekiwania na badanie przez różne zespoły orzekające. Stanowi to istotne utrudnienie, szczególnie w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie pozostaje bez niezbędnych środków utrzymania.

Kwestia ta była już przedmiotem analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, którego zadaniem było dokonanie oceny działania pięciu systemów orzeczniczych w kontekście ich kompatybilności lub możliwości zintegrowania oraz przygotowania projektu założeń zmian systemowych.

Uruchomiono także interdyscyplinarny projekt badawczy, którego celem było przygotowanie podstaw do wprowadzenia zmian w orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. W związku z powyższym RPO prosi o przedstawienie informacji, czy planowane jest podjęcie działań zmierzających do uproszczenia procedur ubiegania się o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego i wykorzystania w tym celu dorobku wcześniej działających organów kolegialnych o charakterze międzyresortowym i badawczym.

Info: RPO, oprac. sza

Data publikacji: 07.04.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również