Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Na posiedzeniu rządu, które odbyło się 26 marca br. zadecydowano m. in. o podniesieniu wysokości świadczeń pielęgnacyjnych.

Osoby uprawnione do ich pobierania, w tym rodzice opiekujący się dziećmi z niepełnosprawnością, wymagającymi całodobowej opieki, otrzymają od 1 kwietnia br. dodatkowo po 200 zł miesięcznie (w sumie 820 zł) – niezależnie od dochodu i innych świadczeń. Docelowo w okresie pięciu lat średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego ma wynieść zrównać się z płacą minimalną
– To przynajmniej częściowo odpowiada na potrzebę społeczną uzawodowienia, w jakimś sensie, opieki całodobowej nad dzieckiem niepełnosprawnym -powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. – Wymaga to głębokiej korekty w całym systemie, m. in. opracowania kryteriów. Zakładamy, że wysokość płacy minimalnej to będzie średnia wysokość świadczenia, bo chcielibyśmy zbudować system, zgodnie z którym będziemy w stanie skutecznie stworzyć kryteria, które pomogą dać więcej pieniędzy tym, którzy są w większej potrzebie, a trochę mniej tym, których dramat jest mniejszy – wyjaśnił premier.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu, czyli zainteresowani nie będą musieli składać dodatkowych wniosków, co powinno zwiększyć jej dostępność .
Wyższy poziom wsparcia, które będzie realizowane z budżetu państwa, obowiązywać ma co najmniej do końca 2013 r. Koszt podwyższenia świadczeń szacuje się na 176 mln zł, a skorzysta z nich ok. 95 tys. osób.

Poseł Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych: – Wspólnie ze stroną rządowa i organizacjami rodziców pracujemy także nad wzbogaceniem obecnego systemu o elementy pozwalające rodzicom na podtrzymanie kontaktu z życiem zawodowym i społecznym, np. elastyczne formy zatrudnienia, dopłaty do opieki domowej nad dzieckiem, czy ułatwienia w dostępie do leczenia i rehabilitacji usamodzielniającej dorastające dziecko, nie jest bowiem dobrze dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, gdy zasiłek musi stać się jedynym sposobem na życie. Projekty tych zmian zapewne jeszcze w tym półroczu. Szans na ich wdrożenie dodaje wsparcie marszałek Ewy Kopacz, która skutecznie włączyła się w ten proces.

(rhr)

Data publikacji: 27.03.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również