Zachodniopomorskie: blisko 19,5 mln zł na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

“Na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w 2022 roku do zachodniopomorskich gmin i powiatów trafi blisko 19,5 mln zł” – poinformował 10 stycznia Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

– Blisko czterokrotnie wzrosła dotacja z programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” w porównaniu z rokiem poprzednim. Dofinansowanie uzyskały wszystkie samorządy, które ubiegały się o środki z programów” – powiedział 10 stycznia wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Z programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do 48 gmin i 6 powiatów w Zachodniopomorskiem trafi blisko 15 mln zł. Środki są przeznaczone na usługi asystentów osobistych, którzy pomagają m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy korzystaniu z dóbr kultury.

W ramach programu “Opieka wytchnieniowa” do 40 gmin i 3 powiatów w Zachodniopomorskiem trafi ponad 4,5 mln zł. Program jest realizowany w ramach pobytu dziennego (m.in. w miejscu zamieszkania) oraz całodobowego (m.in. placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością).

“Opiekunowie często nie mają możliwości uczestniczenia w życiu codziennym. Organizacja pobytu dziennego i całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami pozwala ich opiekunom zająć się sprawami, których nie mogą realizować bez pomocy z zewnątrz” – powiedział w poniedziałek wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami.

Łącznie z ramach obu programów w rodzin w 2022 roku do zachodniopomorskich gmin i powiatów trafi blisko 19,5 mln zł.(PAP)

Małgorzata Miszczuk, fot. pixabay.com

Data publikacji: 11.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również