Zbliżenia kwot zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego raczej możliwe?

Zbliżenia kwot zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego raczej możliwe?

Zbliżenie kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego oraz podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zakładają projekty SLD, którymi 25 czerwca wieczorem zajmował się Sejm. Komisja wnioskuje o odrzucenie obu projektów.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad tymi projektami w 2013 roku; obecnie posłowie wysłuchali sprawozdań z prac tej komisji.

Pierwszy projekt zakłada zbliżenie kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak wyjaśniają autorzy projektu, od kilku lat kwoty zasiłku pielęgnacyjnego (świadczenia socjalnego) i dodatku pielęgnacyjnego (świadczenia ubezpieczeniowego) „diametralnie różnią się swoją wysokością, mimo, że ich funkcja jest właściwie tożsama”. Projekt zakłada podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego do 200 zł, a następnie jego coroczną waloryzację.
Domicela Kopaczewska (PO) powiedziała PAP, że klub PO jest za odrzuceniem projektu. Zaznaczyła, że propozycje są zasadne, ale biorąc pod uwagę budżet, obecnie niemożliwe do zrealizowania. Projekt popiera PiS i SLD. PSL decyzję ws. poparcia projektu ma podjąć na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Drugi z projektów przewiduje podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych do 823 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty te miałyby wzrosnąć do 950 zł na osobę w rodzinie.
Posłanka sprawozdawca Agnieszka Hanajczyk (PO) poinformowała, że sejmowa komisja polityki społecznej rekomenduje odrzucenie projektu; przypomniała, że komisja zajmowała się nim 2,5 roku temu. Oceniła, że projekt stracił na aktualności m.in. w związku z przyjętymi rozwiązaniami rządowymi w dziedzinie polityki społecznej.

Także Joanna Bobowska (PO) powiedziała, że rozwiązania proponowane w projekcie są już nieaktualne. Dodała, że „ważąc na szali potrzeby rodzin i skalę wydatków” należy przyjrzeć się stanowi faktycznemu dot. rozwiązań z zakresu polityki społecznej. Nad projektem chce dalej pracować PiS, PSL i SLD.

Projekt zakłada również zwiększenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego i waloryzację świadczeń rodzinnych. Autorzy projektu zaproponowali, by osoby, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wychowania dziecka, otrzymywały specjalne świadczenie, wypłacane przez gminę, a finansowane z budżetu państwa poprzez dotację celową. Świadczenie miałoby być wypłacane raz w roku, we wrześniu na wniosek osoby uprawnionej. (PAP)

kno/ ozk/ eaw/

Data publikacji: 26.06.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również