Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Z zapowiedzi premiera Donalda Tuska wynika, że wysokość świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom dzieci z niepełnosprawnością ma od 2 kwietnia br. wzrosnąć o 200 zł (do 820 zł miesięcznie).Kwota ta ma wzrastać corocznie, by docelowo osiągnąć wysokość płacy minimalnej, jednak dojście do takiego poziomu przewidywane jest dopiero w 2019 roku.

Premier podkreślił, że rodzice, którzy zmuszeni są do rezygnacji z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością powinni otrzymywać taką pomoc finansową od państwa, która przynajmniej w jakiejś części będzie ekwiwalentem wynagrodzenia w pracy zawodowej. Zapowiedział również prace nad systemem, który określi precyzyjne kryteria uzależniające kwotę zasiłku od stopnia niepełnosprawności dziecka. Pod uwagę będą brane nie tylko kryteria medyczne, również zarobki rodziców, przeprowadzany też będzie wywiad środowiskowy.

Jak powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz z podwyżki skorzysta ok. 95 tys. osób. Zmiana nie powinna wpłynąć na wydatki budż etowe państwa, ponieważ z początkiem 2013 r. prawo do świadczeń utraciło – wskutek zaostrzenia kryteriów – aż ok. 100 tys. świadczeniobiorców.
(rhr)

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również