Projekt e-Sprawni

Od stycznia 2013 r. ruszył projekt szkoleń informatycznych e-Sprawni. Jest realizowany w Zabrzu, obejmuje bezpłatne, profesjonalne kursy ECDL i egzamin certyfikujący. Projektodawcą jest firma informatyczna UX Systems w Gliwicach.
ECDL to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (z angielskiego European Computer Driving Licence). Jest uznawanym w całej Europie i na świecie certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności obsługi komputera, niezależnie od miejsca zdobycia certyfikatu

W ramach projektu „e-Sprawni” przewidziano przeszkolenie uczestników projektu w jednym z dwóch rodzajów kursu: ECDL Start i ECDL e-Citizen, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika określonego na podstawie ankiety przeprowadzonej przed rozpoczęciem kursu.

Autor i koordynator projektu, pani Joanna Pauly: – Projekt e-Sprawni stanowi pierwsze przedsięwzięcie, które nie tyle szkoli, ale przede wszystkim certyfikuje w obszarze szkoleń IT osoby niepełnosprawne, w tym osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu. Projekt – ponieważ po raz pierwszy będziemy certyfikowali osoby niewidome – jest zgłoszony jako projekt szczególny w Polskim Towarzystwie Informatycznym, które dotychczas nie przewidziało ścieżki certyfikacyjnej dla tej grupy osób. Liczymy, że sukces tego przedsięwzięcia przyczyni się do popularyzacji szkoleń IT dla osób niewidomych i będzie podstawą do zmiany przepisów w tym zakresie.

Projekt skierowany jest do 152 osób niepełnosprawnych zamieszkałych lub pracujących w Zabrzu w wieku 18-64, z posiadanym orzeczeniem o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez zakazu podjęcia pracy.
Rekrutacja potencjalnych uczestników projektu będzie zgodna z polityką równości szans, jednak zgodnie z jego założeniami pierwszeństwo udziału we wszystkich szkoleniach będą miały kobiety i osoby po 50 roku życia.

Udział w kursie jest bezpłatny, zapewnia się: pokrycie kosztów trenerów, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, sprzęt i oprogramowanie do realizacji szkoleń dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, udział tłumacza języka migowego w szkoleniach dla niedosłyszących i niesłyszących, poczęstunek podczas zajęć, opiekę nad dzieckiem podczas zajęć.
W ramach projektu jest również opłacony koszt jednokrotnego podejścia do egzaminu certyfikacyjnego.
Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach z opiekunem.

Konferencja otwierająca projekt odbędzie się 19 marca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
Projekt objął honorowym patronatem poseł Marek Plura.

.IRCa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również