ZUS przyznał już ponad 100 tys. świadczeń „500 plus dla osób niesamodzielnych”

Wydano już ponad 100 tys. decyzji przyznających tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych; do tej pory wypłacono prawie 38 tys. świadczeń - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponad połowa świadczeń została przyznana w pełnej kwocie 500 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od października rozpatruje wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Według danych ZUS, do tej pory wpłynęło w sumie prawie 458 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. Ponad 73 proc. wniosków trafiło do ZUS, prawie 27 proc. do KRUS.

Najwięcej wniosków zostało złożonych przez osoby w wieku 60-74 lat (32 proc.) i ponad 75 lat (22 proc.). 11 proc. wniosków złożyły osoby w wieku 46-59 lat. Prawie 10 proc. wniosków pochodziło od osób w wieku 26-35 lat a ponad 9 proc. w wieku 36-45 lat. Ok. 8 proc. wniosków złożyły osoby w wieku 18-25 lat.

59,34 proc. wszystkich wniosków złożyły kobiety, a 40,61 proc. mężczyźni. W prawie wszystkich przypadkach (99,94 proc.) o świadczenie ubiegają się polscy obywatele.

Do tej pory ZUS wydał ponad 100 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia. Natomiast KRUS prawie 34 tys.

Spośród świadczeń przyznanych przez ZUS – prawie 59 tys. zostało lub zostanie wypłaconych w pełnej kwocie 500 zł. Około 9 tys. świadczeń przyznano w kwocie średnio: 449,89 zł, 349,93 zł oraz 252,38 zł. Około 7,5 tys. świadczeń zostało przyznanych w kwocie około 151,78 zł, z kolei prawie 5,5 tys. w kwocie około 54,96 zł. W 187 przypadkach wypłacono świadczenie do 10 zł.

W październiku ZUS wypłacił prawie 38 tys. świadczeń. W listopadzie zaplanowano kolejne 60 tys. wypłat, w grudniu – ponad 2 tys.

Jak wynika ze statystyk, zdecydowanie najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do dodatku jest przekroczenie dochodu uprawniającego do świadczenia (81 proc. przypadków). Drugim powodem jest brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (18,4 proc. przypadków).

– Liczby ponad 100 tys. wydanych już decyzji i ponad 350 tys. przyjętych wniosków nie obrazują całego nakładu pracy po stronie ZUS. Trzeba bowiem wspomnieć, że od 1 września w naszych placówkach obsłużyliśmy ponad 1,6 mln osób zainteresowanych świadczeniem uzupełniającym dla osób niesamodzielnych – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
– Dobrze rozumiejąc sytuację osób niesamodzielnych, staramy się obsługiwać wpływające sprawy jak najszybciej. I tu też apel do naszych klientów, by wraz z wnioskiem o świadczenie składali w Zakładzie każdą dokumentację medyczną, która może nam pomóc przyspieszyć wydanie decyzji – dodała.

Z kolei rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że pacjenci nie muszą płacić w przychodni za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia. – Jeżeli od naszych klientów jakakolwiek przychodnia zażądałaby opłaty za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, które przedkłada się wraz z wnioskiem o świadczenie, to prosimy nie płacić i nie odbierać zaświadczenia. Poradzimy sobie w takim przypadku i bez tego dokumentu – podkreślił.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS ma nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.(PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. Marcin Rolicki / pixabay.com

Data publikacji: 31.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również