Zwiększenie budżetu programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu PFRON 28 września podczas briefingu prasowego podsumowali skierowany do osób o specjalnych potrzebach program „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” składa się z czterech modułów: likwidacja barier w samorządach, nie tylko w urzędach, ale także w samorządowych obiektach sportowych czy kultury, w kościołach i miejscach kultu religijnego, na placach zabaw i w podmiotach leczniczych.

– Dzięki doskonałej kondycji finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogliśmy zwiększyć budżet tego programu, początkowo zaplanowany na 300 mln zł na cztery lata, o niemal drugie tyle – poinformował sekretarz stanu Paweł Wdówik.

Największym zainteresowaniem cieszył się moduł samorządowy. Zwiększenie jego środków pozwoli na dofinansowanie wszystkich zatwierdzonych przez komisję kwalifikacyjną wniosków.
Powstające w jego ramach place zabaw mają być ogólnodostępne, włączające i otwarte. – Nie tworzymy placu, na którym jest tylko jedna huśtawka dostępna. Tworzymy place, które mają włączyć dzieci z niepełnosprawnością. Tworzymy place, które mają być otwarte – to jest warunek – podkreślił Paweł Wdówik.

– Po sygnałach, dotyczących tego, jak źle traktowane są kobiety z niepełnosprawnością, jak bardzo brak jest wsparcia dla nich w placówkach opieki zdrowotnej, które w szczególny sposób powinny być dostępne, w placówkach związanych z ginekologią, położnictwem – podjęliśmy natychmiastową decyzję o włączenie tego obszaru do programu – mówił wiceminister resortu rodziny.

– Dzięki modułowi medycznemu likwidujemy dyskryminujące podejście do kobiet z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w gabinetach ginekologicznych i zapewniamy im godne traktowanie – podkreślił.

Przypomniał też o realizowanym programie samochodowym, zapewniającym możliwość mobilności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jego budżet na ten rok będzie wynosił już 0,5 mld zł.
– Jeśli chodzi o program samochodowy, który miał mieć początkowo budżet w wysokości 150 mln zł, a potem zwiększyliśmy go do 300 mln zł, to teraz dzięki przesunięciom zwiększamy budżet tego programu do pół miliarda złotych na ten rok. Co daje nam nadzieję, że zdecydowana większość wniosków – myślę, że nawet około 90 proc. wniosków – zostanie sfinansowanych i zostaną zawarte umowy – powiedział wiceminister Wdówik.

– Bierzemy pod uwagę możliwość rozszerzenia tego programu, widzimy że w drugiej edycji zmniejszyła się liczba wniosków. Program skierowaliśmy przede wszystkim do osób poruszających się na wózkach, które nie mogą zejść z tych wózków i przesiąść się do samochodów. Po to, aby mogły wyjść z ograniczeń komunikacyjnych. Z czasem zapewne będziemy uelastyczniać program, obejmując szerszą grupę osób z niepełnosprawnością ruchową – dodał sekretarz stanu w MRiPS.

Z kolei prezes PRON podkreślił, że program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Poinformował, że zostały złożone 1352 wnioski, w tym modułu skierowanego do samorządów, który cieszył się największą popularnością. – Na dofinansowanie przeznaczamy 101 mln zł, to 516 działań zwiększających dostępność – przekazał prezes Michałkiewicz.

– Chcemy, żeby wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie ocenione, znalazły możliwość finansowania, znalazły swój pozytywny efekt. Chcemy łamać bariery architektoniczne, informacyjno-komunikacyjne, to bardzo ważne dla wszystkich osób ze specjalnymi potrzebami” – dodał.

Zapowiedział również , że jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków do programu.

Info: MRiPS, PAP, oprac. rhr/, fot. MRiPS

Data publikacji: 28.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również