10-lecie UTW w Psarach

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się po raz dziesiąty w gmachu Biblioteki w Psarach k. Będzina, w województwie śląskim. Z roku na rok poszerza się oferta dla seniorów i zwiększa się liczba słuchaczy UTW.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Maciej Witkowski, który wyjaśniał różnice kulturowe w sposobie uśmiechania się ludzi. Zanim jednak wysłuchano ciekawego wykładu, powitano gości, między którymi był wójt Tomasz Sadłoń, który życzył studentom owocnej i efektywnej nauki, a także satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach.

Następnie słuchacze UTW złożyli ślubowanie, po którym mogli już skupić się na wysłuchaniu wykładu na temat kulturowego znaczenia uśmiechu. Okazuje się, że w różnych kulturach uśmiech nie oznacza tego samego. Amerykanie od dziecka ćwiczą go, by zyskać akceptację swego społeczeństwa, a Azjaci uśmiechają się, by ukryć swe niedociągnięcia bądź złagodzić przekazanie przykrej wiadomości. Na szczęście Europejczycy uśmiechają się przede wszystkim dlatego, by okazać swą radość, zadowolenie i akceptację.

I takie zadowolenie i akceptację okazali uczestnicy inauguracyjnego wykładu wykazując niezwykły entuzjazm w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim i całą serią interesujących zajęć i prelekcji.

Na koniec wystąpiła Agnieszka Dubiel, przedstawicielka głównego organizatora Uniwersytetów Trzeciego Wieku w regionie śląskim, czyli Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, która zaprosiła słuchaczy na dodatkowe imprezy organizowane przez Akademię WSB dla seniorów. Są to wyjazdy turystyczne, edukacyjne, bale, akcja Zaczytany senior, projekt „Na przekór metryce – osoby 50+ i seniorzy na rynku pracy”. A także rojekt: „Świat Oczami Naukowców”, konkursy fotograficzne, warsztaty, szkolenia, wyjścia do kina i teatru, trening pamięci, gazeta, telewizja UTW.

Wolontariusze z Klubu Wolontariusza UTW Akademii WSB zorganizowali ostatnio akcję międzypokoleniowego budowania budek lęgowych dla ptaków. Podczas warsztatów ponad 20 osób w międzypokoleniowych duetach budowało budki, które zostały powieszone w parkach i ogródkach!

Ewa Maj, fot. UTW w Psarach

Data publikacji: 12.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również