23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Już po raz piąty 23 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Walki z Depresją. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach psychicznych, a także zachęcenie chorych do skorzystania ze specjalistycznego leczenia. Depresja jest najczęściej występującym schorzeniem psychicznym.

Co to jest depresja? Gdzie jest granica między depresją a złym nastrojem? Czy będąc chorym można być twórczym? Odpowiedzi na te pytania dostarczą obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją.
Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Europie. Choroba ta występuje powszechnie, ale nadal pozostaje tematem wstydliwym.
Według ŚOZ depresja – czyli długo utrzymujące się, bardzo silne obniżenie nastroju – jest czwartym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Zapada na nią od 6 do 10 proc. osób dorosłych. Jednak wśród ludzi starszych nawet połowa może być dotknięta tą chorobą, która bardzo często jest lekceważona przez otoczenie.

Oficyna Wydawnicza Impuls poleca i zaprasza do lektury Depresja u dzieci i młodzieży, dr Wioletta Radziwiłłowicz

978-83-7587-258-3

Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne
W polecanej publikacji przedstawiono obecny stan wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników i procesów rozwojowych, które odgrywają rolę w etiologii depresji u dzieci i młodzieży oraz utrzymywaniu się jej objawów. Pojedyncze czynniki ryzyka rzadko prowadzą do depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa i bardzo złożona organizacja procesów biologicznych i psychospołecznych powoduje wystąpienie objawów choroby. Zatem klinicyści kontynuują badania, by efektywnie zapobiegać i leczyć depresję u dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że zarówno prewencja, jak leczenie muszą wynikać ze zrozumienia mechanizmów, jakie leżą u podłoża zaburzenia.
Celem podjętych badań było poszerzenie wiedzy klinicznej o rodzinie z dziećmi cierpiącymi na depresję oraz charakterystyka procesów wewnątrzrodzinnych, czyli relacji emocjonalnych w rodzinach dzieci z depresją, ocena systemowych zasobów rodziny, jakości związku między rodzicami oraz analiza współzależności między powyższymi zmiennymi i próba wyodrębnienia najważniejszych predyktorów, będących czynnikami ryzyka depresji bądź czynnikami ochronnymi. Książkę kończy syntetyczne omówienie wyników wraz z implikacjami dla dalszych badań i praktyki klinicznej…

Radziwiłłowicz Wioletta
dr psychologii, pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest autorką monografii Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym (2004) oraz współredaktorem publikacji zbiorowej Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia (2006). Prowadzi badania z zakresu psychologii klinicznej młodzieży. Ich wyniki publikuje w czasopismach psychologicznych i psychiatrycznych oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w którym zrealizowała m.in. projekt badawczy dotyczący uwarunkowań depresji u dzieci i młodzieży, oraz wykłada na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej. Jest promotorem blisko stu prac magisterskich na kierunku psychologia (Instytut Psychologii UG oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie).
Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do nauczycieli i rodziców (w ramach współpracy z Funduszem na Rzecz Dzieci w Warszawie). Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich „Młodzież w działaniu”.

Więcej na stronie: www.impulsoficyna.com.pl

 

 

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również