Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

19 i 20 września 2013 r. w Białej Podlaskiej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Aktywizacja osób z niepełno sprawnościami".

Organizatorami konferencji są: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Katedra Fizjoprofilaktyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i informacji o barierach w działaniach i uczestnictwie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także o budowaniu środowiska bez barier i sposobach ich przezwyciężania. Organizatorzy pragną zainicjować dyskusję o uwarunkowaniach skutecznej rehabilitacji kompleksowej, szczególnie pochylając się też nad aktywizacją społeczną i zawodową.
Zapraszamy do udziału w konferencji: pedagogów, psychologów, prawników, socjologów i pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz lekarzy, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w rehabilitację kompleksową. Liczymy na udział w obradach gości z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Wygłoszone prace będą publikowane w recenzowanej, dwutomowej monografii („Aktywizacja osób z niepełnosprawnością”); planujemy też rekomendację wybranych prac – do druku w czasopismach z zakresu rehabilitacji.

Planowane sesje:

1.Rehabilitacja medyczna w aktywizacji osób z niepełnosprawnością

2.Bariery osobowe i środowiskowe w uczestnictwie osób z niepełnosprawnością

3.Rehabilitacja kompleksowa – współczesne kierunki działań w aktywizacji społecznej i zawodowej

4.Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Patronat nad konferencją objął dr Wojciech Skiba, prezes Zarządu PFRON.

Więcej informacji o konferencji w serwisie internetowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II http://www.kul.pl/art_41898.html
Data publikacji: 08.04.2013 r.

Do: Edukacja, Rehabilitacja

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również