Do jakiej szkoły z białą laską?

Do jakiej szkoły z białą laską?

Wyplatanie z wikliny, strzelectwo laserowe dla niewidomych, zajęcia z robotyki, uczestnictwo w spotkaniach oraz rajdach turystycznych 89 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Dreptacze”, zajęcia muzyczne i w pracowni garncarskiej, dyskusyjny klub filmowy, szeroka oferta zajęć rewalidacyjnych.

Ponadto indywidualny program rehabilitacyjno-terapeutyczny dla każdego dziecka. W tej placówce nikt się nie nudzi. Mowa o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach w powiecie poznańskim.

Nauczyciele, rodzice i kandydaci na uczniów zapoznali się z działalnością Ośrodka 17 marca podczas „Drzwi otwartych”, które organizowane są dorocznie. Można było porozmawiać z nauczycielami i specjalistami z dziedziny tyflopedagogiki oraz zobaczyć jak uczniowie mogą doskonalić talenty

SOS-W w Owińskach funkcjonuje od ponad 70 lat. Kształciło się w nim kilka pokoleń. Wielu niewidomych i słabowidzących odkryło w tej placówce swoje młodzieńcze pasje, poznało smak niezależnego życia, z dala od rodzinnego domu. Wielu także doświadczyło porażek spowodowanych pierwszymi niepowodzeniami, ale przecież i one muszą się człowiekowi przytrafiać, by mógł dążyć do większej samodzielności. Jakaż to radość, kiedy wreszcie, bez konieczności podejmowania kilku prób, udaje się założyć but na właściwą nogę, wyprasować ubranie, przygotować posiłek, bez pomocy osoby trzeciej pójść do sklepu po codzienne sprawunki, zrobić je i wrócić z powrotem!

W Ośrodku od września 2000 roku funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuje opieką dzieci z dysfunkcjami wzroku (niewidome i słabowidzące) oraz ze złożoną niepełnosprawnością od urodzenia do chwili podjęcia nauki szkolnej. Jest szkoła podstawowa, liceum, branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. Zaletą jest kształcenie w małych klasach, dzięki czemu nauczyciel jest w stanie poświęcić więcej uwagi każdemu dziecku.

Wielu rodziców zastanawia się, do jakiej szkoły posłać dziecko z białą laską? Szkoły integracyjne, czyli tak zwane ogólnodostępne, zazwyczaj okazują się nietrafioną decyzją, szczególnie gdy dziecko wymaga szczególnej uwagi i troski. Nauczyciele „gonią” z materiałem zapominając, że w klasie jest dziecko z niepełnosprawnością. Jeszcze gorzej, kiedy o niepełnosprawności ucznia i jego potrzebach z niej wynikających wiedzą niewiele albo nic, a to się zdarza. Lepiej od razu rozsądnie wybrać niż narazić dziecko (i siebie) na stres.

W Owińskach dzieci mogą rozwijać swoje zdolności w wielu obszarach – m.in. językowym, matematycznym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym, turystycznym, sportowym. Jest szereg zajęć o charakterze rewalidacyjnym – np. nauka brajla, orientacja przestrzenna, terapia widzenia, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna i inne. Dzieci spoza regionu mogą mieszkać w internacie, co uczy nie tylko samodzielności, ale i pomaga budować relacje z rówieśnikami.

Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej kształcącej w zawodzie tapicera, kucharza i koszykarza-plecionkarza. Młodzież ucząca się w liceum ogólnokształcącym po zakończeniu trzyletniej nauki ma egzamin maturalny w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, odwiedza go mnóstwo gości z zagranicy. Więcej informacji oraz dane kontaktowe: www.niewidomi.edu.pl

Zobacz galerię…

Tekst i fot. Karolina Kasprzak

Data publikacji: 19.03.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również