Dobre pomysły, dobra realizacja…

Dobre pomysły, dobra realizacja...

W ostatnim czasie dużo się mówi i pisze na temat seksualności osób z niepełnosprawnością. Po latach swoistego tabu, media, terapeuci i „znawcy problemu" prześcigają się w zabieraniu głosu na ten temat.

Stajemy się bardzo poprawni, chcemy pokazywać i mówić o „tych sprawach” w sposób zwyczajny, normalny. To sfera przeżyć bardzo ważnych dla życia każdego człowieka. Niepełnosprawność nie ma tu żadnego znaczenia. Projekt pod nazwą „Te sprawy” realizuje Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu. Jego pierwsza edycja potrwa do czerwca. Rekrutacja do drugiej edycji rusza już w maju. Jej zakończenie przewidywane jest w kwietniu 2016 r. Zainteresowanie jest bardzo duże. W Polsce z powodów światopoglądowych i obyczajowych jeszcze długo albo wcale nie skorzystamy ze szwedzkich czy holenderskich rozwiązań, wprowadzających instytucję zastępczego partnera lub terapeuty.
W ramach projektu objęto wsparciem 60 pełnoletnich uczestników z niepełnosprawnością lub ich partnerów, a także rodziców osób z niepełnosprawnością. Projekt obejmuje edukację w formie warsztatów, seminariów, wykładów ekspertów, zajęcia sportowe, takie jak: boccia, taniec oraz spotkania z rodzicami, współudział pełnosprawnych partnerów, zajęcia z wizażu i stylistyki. Tematyka zajęć bardzo szeroka i różnorodna, m.in. nawiązywanie i utrzymanie relacji, samodzielność, problemy i zaopatrzenie urologiczne, fizjologiczne uwarunkowania po urazie rdzenia kręgowego, poczucie własnej wartości, poprawa komfortu życia, budowa dobrych więzi rodzinnych.

Drugi szeroko zakrojony projekt realizowany przez poznański START to „Weź oddech”. Jego celem jest aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością i ich rodziców oraz naprawa wzajemnych relacji.
Warsztaty psychologiczne, aktywności ruchowej, samoobsługi, wolontariatu skierowane są przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, wymagających pomocy opiekunów, którzy muszą czasami po prostu odpocząć od codziennych obowiązków i swoich podopiecznych. Ich odciążenie to właśnie takie „wzięcie oddechu” od siebie nawzajem. By to się udało duży nacisk postawiono na aktywizację ruchową i zajęcia samoobsługi czy podjęcie aktywności wolontariackiej przez uczestników projektu. Różnorodne spotkania integracyjne, ciekawe wycieczki, wizyty na basenie, u fryzjera, zajęcia sportowe, taneczne i wiele innych motywują ich do większej samodzielności.
Realizacja projektu będzie trwać od 1.10.2015 – 30.04.2016 r. Nabór uczestników nadal jest otwarty.
Uruchomiono infolinię pod nr 500322632.
Porady psychologa: wt w godz. 19.00-21.00, środa 9.00-14.30 prawnika: środa godz. 16.00-20.00; czwartek 16.00-20.00.
W wyznaczonych godzinach dyżurują eksperci, poza tymi godzinami wolontariusze lub pracownicy START-u.

Działalność Stowarzyszenia jest imponująco różnorodna. W połowie czerwca br. w Poznaniu odbędą się światowe zawody Bocci – World Open Event, których organizatorem jest Stowarzyszenie START. Udział w nich weźmie 400 uczestników z 30 krajów. Aktualnie to jego największe przedsięwzięcie.
IKa

Data publikacji: 15.04.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również