„Edukacja dla wszystkich” po raz trzeci

Od 29 czerwca do 1 lipca 2011 roku odbędzie się III Konferencja "Edukacja dla wszystkich", która na trwale wpisała się w kalendarz międzynarodowych spotkań dotyczących wyrównywania szans w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja będzie obejmowała cztery grupy tematyczne:
1. Przygotowanie kadry dydaktycznej i organizacja wsparcia dla uczniów i studentów niepełnosprawnych w ramach edukacji włączającej.
2. Wdrażanie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (ONZ).
3. Dostęp do edukacji dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością wzroku.
4. Różnorodność modeli wsparcia dla osób niepełnosprawnych na studiach wyższych – wykorzystanie Internetu i technologii asystujących.

Wszystkie wykłady oraz Wystawa Technologii Asystujących i Rozwiązań Adaptacyjnych odbędą się w historycznym budynku Starej Biblioteki UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Produkty prezentowane na wystawie będą mogły ubiegać się o nagrodę „Produktu Edukacyjnego Roku 2011 Uniwersytetu Warszawskiego” oraz „Produktu Edukacyjnego” wybranego przez uczestników konferencji.

Formularz rejestracyjny dla chętnych do udziału w wystawie dostępny jest na stronie: http://www.disability.uw.edu.pl/wystawcy.php

Organizatorem konferencji jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja została objęta patronatem przez rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzynę Chałasińską-Macukow.

IRCa

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również