Edukacja i terapia w Orszymowie

Edukacja i terapia w Orszymowie

16 marca 2015 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie (mazowieckie) została otwarta specjalistyczna sala terapeutyczna OAZA.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych powiatu płockiego, organizacji pozarządowych, Miss Polski na wózku Olga Fijałkowska, dzieci z niepełnosprawnością wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz inni zaproszeni goście.

Wyposażenie pomieszczenia dostosowano do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których trudności w nauce wynikają z niepełnosprawności sensorycznej, intelektualnej oraz ograniczeń zarówno zdrowotnych jak i środowiskowych.

Głównym celem zajęć realizowanych w sali OAZA jest stymulowanie rozwoju uczniów poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji, a tym samym zwiększanie motywacji do podejmowania samodzielnej pracy nad sobą.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie jest placówką dla której priorytetem stało się łączenie edukacji, wychowania i terapii dzieci z dysfunkcjami. OAZA jest miejscem którym specjaliści podejmują różnorodne działania w celu wdrożenia zasad wspólnego funkcjonowania dzieci pełnosprawnych i dzieci mających pewne ograniczenia. Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki szkoły. Dziecko niepełnosprawne ma zapewniony dostęp do edukacji na takich samych warunkach jak rówieśnicy. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania ze specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych.

W sali znajduje się wiele urządzeń do stymulacji układów przedsionkowego, prioprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Wśród najważniejszych można wymienić piłki rehabilitacyjne, równoważnie, trampolinę, deskorolki, topki, platformy podwieszane i huśtawki naziemne, suchy basen z kulkami, przedmioty o różnych fakturach, pomoce dźwiękowe, gry i zabawki edukacyjne.

Pod koniec listopada 2015 roku podczas obchodów 80-lecia istnienia szkoły w Orszymowie wystąpił Kameralny Chór Akademicki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Chór Orkiestry „Promyczki” pod przewodnictwem Małgorzaty Szpotańskiej. Dodatkowo odbyła się zbiórka pieniędzy na doposażenie sali terapeutycznej OAZA, dzięki czemu możliwy był zakup kolejnych urządzeń do usprawniania równowagi i koordynacji wzrokowo–ruchowej. Pracownicy placówki pragną podziękować wszystkim ofiarodawcom.

Zobacz galerię…
Maria Natkowska
pedagog specalny
Data publikacji: 22.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również