Europejskie stypendium Google dla studentów z niepełnosprawnością w dziedzinie nauk informatycznych

Do 15 marca 2010 r. niepełnosprawni studenci nauk informatycznych mogą ubiegać się o stypendium europejskie ufundowane przez Google.

Każdy uczestnik konkursu, który przejdzie pozytywnie weryfikację otrzyma 7 000 euro lub równowartość tej sumy na rok akademicki 2010/2011. W czerwcu br. wszyscy stypendyści otrzymają zaproszenie do Google’s Engineering Centre (Centrum Inżynieryjne Google) w Zurychu na bezpłatny zjazd grup roboczych. Wezmą oni udział w różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, na których dojdzie do wielostronnej wymiany doświadczeń.
Stypendia będą przyznawane w oparciu o wyjątkowe akademickie osiągnięcia oraz zainteresowanie naukami informatycznymi.

Aby przystąpić do konkursu stypendialnego należy wypełnić aplikację online:
· http://google.eresources.com/applications/login.asp
· oraz dostarczyć wymagane dokumenty w języku angielskim.

O stypendium mogą ubiegać się:
· studenci, będący na ostatnim roku licencjatu
· uczestnicy studiów magisterskich i doktoranckich.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
· rozpoczynać ostatni rok studiów licencjackich lub być zarejestrowanym się na studia magisterskie albo doktoranckie (lub podobne) w roku akademickim 2010/2011.
· studiować w Europie
· studiować nauki informatyczne, inżynierię komputerową, informatykę lub inne dziedziny ściśle z nimi związane
· być osobami z niepełnosprawnością.

Aplikację należy wysłać przez stronę: http://google.eresources.com/applications/login.asp

Do aplikacji powinny być dołączone następujące dokumenty:
· aktualne CV kandydata
· wypełniona ankieta rekrutacyjna (max. 400-600 słów/pytanie)
· odpisy dokumentów potwierdzających:
o w przypadku licencjatu : kopia aktualnego wpisu do rejestru studentów
o w przypadku studiów magisterskich i doktoranckich: kopie poprzednich oraz aktualnego wpisu do rejestru studentów/doktorantów
· potwierdzenie wpisu na rok akademicki 2010/2011 lub potwierdzenie daty ukończenia studiów wydane przez władze uczelni
· listy rekomendacyjne
· dwa wiarygodne listy polecające do uczestnictwa w programie stypendialnym (od autorytetów naukowych w dziedzinie, której dotyczy program).

Dodatkowe pytania należy kierować do sekcji FAQ lub na adres: scholars-europe@google.com.
Uwaga! Dokumenty musza być w jęz. angielskim. Po wstępnej selekcji otrzymanych aplikacji uczestnicy mogą być poproszeni o wywiad telefoniczny. Dla wybranych studentów, którzy z różnych względów nie mogą odbyć rozmowy telefonicznej zostanie zastosowany inny tryb.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również