Nowe spojrzenie na sport paraolimpijski

Nowe spojrzenie na sport paraolimpijski

W organizacji sportu osób niepełnosprawnych można zaobserwować pozytywne zmiany. Na spotkaniu 12 stycznia w konferencyjnej sali hotelu „Courtyard Marriott" w Warszawie minister sportu i turystyki Adam Giersz potwierdził, że rozwiązania prawne i finansowe stymulowane przez państwo idą w kierunku traktowania sportu na poziomie paraolimpijskim tak samo, jak sportu w wydaniu olimpijskim.

Okazją do tego spotkania było nawiązanie długofalowej współpracy przez Fundację Aviva (d. Commercial Union) z Polskim Komitetem Paraolimpijskim i przyznanie stypendiów dla 50 niepełnosprawnych sportowców i 18 trenerów, które ułatwią im przygotowania do Paraolimpiady w Londynie w 2012 r.

fundacja_aviva

Do tej pory medaliści najważniejszych imprez sportowych otrzymywali stypendia z Ministerstwa Sportu, jednak zajęcie miejsca poza podium wykluczało z ministerialnego systemu i sportowiec był zmuszony do szukania środków we własnym zakresie. Większość z nich na co dzień, oprócz wielogodzinnych treningów, musi podjąć pracę zawodową, by móc utrzymać siebie i rodzinę.
Dlatego każde dodatkowe wsparcie finansowe jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że sport w wymiarze paraolimpijskim dawno przestał być amatorski, jego profesjonalizację widać na całym świecie.
Inicjatywa Fundacji Aviva oprócz wymiernych korzyści przynosi pewien przełom mentalny, co podkreślają sportowcy i prezes PKPar Longin Komołowski, który powiedział m.in.: – To przełamuje pewien stereotyp funkcjonujący w tej chwili, że sport osób niepełnosprawnych nie jest interesujący dla firm komercyjnych (…). Trzeba to traktować jako przełom i liczyć na to, że będzie on trwały.

Liczy na to także Dominika Kraśko-Białek, wiceprezes grupy Aviva, która ma nadzieję, że to przedsięwzięcie będzie wzorem i inspiracją dla innych firm. – Postanowiliśmy, że Fundacja Aviva będzie wspierać jeden, wyjątkowy i społecznie istotny projekt. Uznaliśmy, że polscy sportowcy niepełnosprawni i ich trenerzy to wyjątkowo dzielne osoby, którym warto pomóc – mówiła na spotkaniu.

Współpraca Fundacji Aviva z Polskim Komitetem Paraolimpijskim nie ogranicza się tylko do stypendiów. Fundacja prowadzi kampanię społeczną, która pokazuje niepełnosprawnych sportowców, ich wysiłek i osiągnięcia, podejmuje działania na rzecz popularyzacji sportu paraolimpijskiego i wyróżniających się sportowców w mediach.
– Chcemy również promować postawy, które są warunkiem odniesienia sukcesu w sporcie paraolimpijskim, zwłaszcza pasję i wytrwałość w pokonywaniu ograniczeń. Sportowcy niepełnosprawni mogą być wzorcami osobowymi, dlatego chcemy przybliżać ich dokonania naszym pracownikom, klientom i społeczeństwu – mówiła Monika Drozdowska, prezes Fundacji Aviva.

Jolanta Kołacz

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również