Infomaty-e wspomagają niepełnosprawnych

Infomaty-e wspomagają niepełnosprawnych

W Centrum Naukowo-Badawczym Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach opracowano system infomat-e, czyli system informacji publicznej, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami załatwianie spraw w urzędach. Oprócz urzędów i instytucji administracji publicznej może on być stosowany w sklepach, galeriach handlowych, muzeach, bibliotekach, w bankach czy uczelniach. Zakres możliwości systemu będzie zależał od specyfiki instytucji czy firmy, która zdecyduje się go wdrożyć.

Obecnie prototyp systemu jest testowany w urzędach miast Katowic i Chorzowa. W uruchomionych kioskach informacyjnych znajduje się system infomat-e. Kiosk wyposażony jest w czujnik wykrywający obecność osoby, która do niego podchodzi. Wtedy uruchamia się ekran z przyciskami menu, a osoba podchodząca słyszy komunikat zachęcający do podniesienia słuchawki, w którą jest wbudowana pętla indukcyjna, ułatwiająca korzystanie z niej osobom niedosłyszącym. Osoby całkowicie niesłyszące mogą odczytać informacje na ekranie, ponadto pojawia się wirtualna postać posługująca się językiem miganym. Natomiast osoby niewidome mogą korzystać z pulpitu, tzw. manipulatora, a osoby niedowidzące mają możliwość powiększenia tekstu wyświetlanego na ekranie. W razie potrzeby infomat-e pozwoli na uzyskanie połączenia z osobą właściwą do załatwienia danej sprawy.

infomat_e_2

Jest to pierwszy system na świecie – jak zapewniają konstruktorzy – w którym kompleksowo rozwiązano translację języka polskiego na język migowy. Ponadto system jest uniwersalny, tzn. wspiera osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności, a równocześnie jest dostępny dla użytkowników bez dysfunkcji.

Użytkownicy swoją opinię o urządzeniu, sugestie i uwagi mogą kierować poprzez formularz znajdujący się w zakładce kontakt na stronie www.infomat-e.pl lub wypełniając ankietę korzystając bezpośrednio z kiosków. Atutem systemu jest także możliwość integracji oprogramowania i manipulatora z kioskami informacyjnymi innych producentów. Dostęp do informacji jest możliwy także przez przeglądarkę internetową, system dialogowy eSay i telefon komórkowy wyposażony w funkcję Bluetooth.

Podmiotami zaangażowanymi w prace były: Instytut EMAG, IVONA Software (synteza mowy), PrimeSpeech, Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, PROGRES, EMAG Serwis, urzędy miast Katowic i Chorzowa, oddziały śląskie Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych, które brały udział w budowie systemu, weryfikacji jego funkcjonalności oraz w testowaniu.

Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 9. konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. Część prac ze środków własnych sfinansował Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

21 września br. w siedzibie EMAG-u odbędzie się seminarium poświęcone projektowi infomat-e. Wezmą w nim udział przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych, samorządów, firm i instytucji, naukowcy.

Więcej na stronie: www.infomat-e.pl .

IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również