Z prac Sejmu

15 lipca podczas trzeciego czytania Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami likwidacja PFRON została odłożona do 2015 roku, a nie jak zakładała ustawa z 2009 r. o finansach publicznych już 1 stycznia 2012 r. co groziłoby zakłóceniem funkcjonowania Funduszu. Odczuliby to wszyscy korzystający z jego wsparcia. Dodatkowo koszty związane z przekształceniem PFRON zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych wyniosłyby ok. 66 mln zł.

Dopiero od 1 stycznia 2015 r. PFRON straci osobowość prawną i stanie się funduszem celowym. Obowiązki centrali przejmie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i działające przy nim biuro obsługi Funduszu. Pracownicy oddziałów PFRON zostaną przejęci przez urzędy wojewódzkie.
Teraz ustawa została skierowana do akceptacji Senatu.

Również 15 lipca Sejm przyjął zmiany w ustawie o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i pracownikach samorządowych. O szczegółach wprowadzanych zmian informowaliśmy już w trakcie prac legislacyjnych. (pobierz) Ponadto wprowadzono zmianę dotyczącą podziału pieniędzy na ewentualne zwiększenie wynagrodzeń w urzędach. Rada Ministrów miałaby podejmować decyzje uwzględniając wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach, a minister właściwy ds. osób niepełnosprawnych będzie przedstawiał sprawozdanie w trakcie prac nad ustawą budżetową.

Oprac. J.K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również