„Inna sztuka”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej informuje o rozpoczęciu realizacji dwóch nowych projektów. Pierwszy z nich realizowany będzie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury   „Kultura Interwencje 2021”.

Celem projektu jest tworzenie warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze osobom z niepełnosprawnościami (słabowidzącym, niewidomym oraz ze spektrum autyzmu) w integracji z osobami pełnosprawnymi, w tym artystami.

Projekt zakłada przybliżenie dorobku polskiej sztuki poprzez działania interdyscyplinarne (teatr, malarstwo itp.), dostosowania (np. audiodeskrypcja, tyflografiki, instrukcje dla osób z autyzmem), wizyty w muzeach i galeriach sztuki, udział warsztatach (stacjonarnych i wyjazdowych), także poprzez interpretację wybranych dzieł, wspólne tworzenie spektaklu teatralnego i jego wystawienie.

Działania edukacyjno-animacyjne mają na celu wspomaganie lokalnej społeczności zagrożonej wykluczeniem w działaniach twórczych, zwiększenie obecności kultury w życiu tych osób. Ważnym aspektem projektu jest wykorzystanie potencjału lokalnego, poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi w regionie w obszarze edukacji, kultury i OPP oraz szkolenia dla pracowników instytucji kulturalnych.

Chętnych do uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz warsztatach wyjazdowych do Węgierskiej Górki prosimy o kontakt. Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2021r, pod numerem telefonu 504272863

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Program Patriotyzm Jutra w dąbrowskim ośrodku

Żywiecczyzna i jej historia, warsztaty edukacyjno-animacyjne to zadanie, które w ramach programu „Patriotyzm Jutra” będzie również realizowane w SOSW w Dąbrowie Górniczej.

Ma na celu ułatwienie odbioru sztuki wizualnej, dostępu do historii, kultury i dziedzictwa narodowego uczniom zagrożonym wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma, z zespołem Aspergera, dzieci z rodzin ubogich o niskim statusie społecznym, dzieci z małych miejscowości o ograniczonym dostępie do kultury-historii) oraz zdobywanie przez nich pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą.

Podczas trwania warsztatów w dąbrowskim ośrodku zostanie przybliżona historia regionu Żywiecczyzny. Uczniowie pełnosprawni i z niepełnosprawnościami podejmą dialog społeczny przygotowujący ich do odwiedzenia wybranych historycznych miejsc okolicy Żywca: Stary Zamek – Muzeum Miejskie w Żywcu, Nowy Zamek Pałac Habsburgów i Muzeum Browaru Żywieckiego oraz Żywiecki Park Etnograficzny, określenia ich roli w rozwoju Żywiecczyzny, poznania czasu dzieciństwa naszych dziadków, architektury wsi żywieckiej, pracy, czasu wolnego mieszkańców, zbieractwa, koronkarstwa, tradycji i obyczajów

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” – Żywiecczyzna i jej historia, warsztaty edukacyjno-animacyjne.

Chętnych do uczestnictwa w warsztatach oraz wycieczce zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do celu, gdzie znajdują się informacje o ww. wydarzeniach: http://www.osw.dabrowa.pl/osrodek

Patronat medialny nad tymi projektami objął portal i magazyn „Nasze Sprawy”.

Info: SOSW oraz Stowarzyszenie Razem do celu, Dąbrowa Górnicza, oprac. IKa

Data publikacji: 08.06.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również