Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są częścią systemu

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są częścią systemu, nie jest to akcja, ale wieloletni program – powiedział we wtorek, 8 czerwca w Lublinie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Wdówik uczestniczył w Lublinie w spotkaniu z udziałem władz województwa i miasta i przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

– Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są częścią systemu, nie jest to akcja, ale wieloletni program. To są działania, które ostatecznie prowadzą do zagwarantowania obywatelom, którym akurat zdarzyło się posiadać taką cechę, jaką jest niepełnosprawność, pełni praw obywatelskich – powiedział Wdówik.

Wiceminister zapowiedział, że w ciągu dwu tygodni opublikowana zostanie lista szczegółowych przedsięwzięć, wraz z projektami zmian ustawowych zmierzających do wdrożenia ogłoszonej przed trzema miesiącami Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.

– Różne prace się toczą i wkrótce państwo zobaczą, jakie ustawy będą zmieniane w tym roku, jakie w kolejnych latach, jakie zmiany systemowe pojawią się w najbliższym czasie – powiedział.

Jednym z głównych priorytetów strategii – powiedział – jest zwiększenie możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Obecnie pracuje 28,3 proc. z nich, to jest niski wskaźnik w porównaniu z innymi krajami europejskimi, założenia przewidują, że do roku 2030 ma wzrosnąć do 40 proc. – Cel jest bardzo ambitny i wymaga wielu różnych działań – podkreślił Wdówik.

Zapowiedział reformę warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy ponad 27 tys. osób, ale w ostatnich latach tylko po około 1,5 proc. z nich weszło na rynek pracy. – Osoby, jak trafią do tego warsztatu, to są w nim na stałe – wskazał.

– Chcemy, żeby te warsztaty były miejscem, gdzie aktywnie będziemy tworzyć warunki do tego, żeby człowiek uzyskiwał swoją podmiotowość. (…) Jesteśmy w stanie wdrażać indywidualne działania po to, żeby tego człowieka w możliwym dla niego zakresie uniezależnić, żeby dać mu poczucie, że sam decyduje o swoim życiu, że może zarabiać pieniądze i że jest tak samo ważnym obywatelem jak każda inna osoba – powiedział Wdówik.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że w tym roku Fundusz przekazał samorządom 1,7 mld zł. Organizacje pozarządowe otrzymały 415 mln zł. Do lubelskich organizacji trafiło prawie 20 mln zł. Wparcie finansowe dostały m.in. Fundacja Heros, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”.

– Nie ukrywam, że to dla nas źródło satysfakcji, iż możemy wspierać organizacje pozarządowe w tych programach. Zdajemy sobie sprawę, że są one najbliżej osób niepełnosprawnych. Coraz częściej są to też organizacje tworzone przez nich samych – wyjaśnił Michałkiewicz.

Wiceprezydent Lublina Monika Lipińska poinformowała, że w mieście tym, liczącym ponad 340 tys. mieszkańców, 18 proc. stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami. – Jest to dość znaczna grupa mieszkańców, ich problemy są różnorodne. Ogromną wagę przykładamy do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – zapewniła.

– W ostatnich 10 latach na osoby z niepełnosprawnościami, wspieranie ich, w różnych działaniach przeznaczyliśmy ponad miliard złotych. To środki inwestycyjne, które miały na celu poprawę dostępności osób z niepełnosprawnościami do różnego rodzaju usług oraz przeznaczone na cele ich edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej, aktywizacji – powiedziała Lipińska.

Już w 2012 r. w Lublinie pilotażowo wprowadzona została usługa asystenta osoby niepełnosprawnej, a trzy lata później asystenta dziecka niepełnosprawnego. W żłobkach miejskich jest blisko 70 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzone są programy wspomagania rozwoju i rehabilitacji, takie dzieci są zwolnione z opłat. Utworzona została bezpłatna wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku uruchomiony został nowy ośrodek dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – wyliczała Lipińska przykłady działań miejskiego samorządu. (PAP)

Zbigniew Kopeć, Gabriela Bogaczyk, fot MRPiPS

Data publikacji: 09.06.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również