Każdy może znaleźć swoje miejsce

Dzieciom.tv powołano do życia 22 stycznia 2014 roku. Od tego czasu z sukcesem zaszczepia w najmłodszych i osobach z niepełnosprawnością chęć odkrywania swoich pasji, rozbudzania zainteresowań i aspiracji, zdobywania wiedzy, a w rezultacie opowiadania o tym za pomocą form filmowych.

Portal dzieciom.tv powstał w celu krzewienia dobrych postaw i wzorców. Tworzą go dzieci i osoby z niepełnosprawnościami by inspirować do kreatywnego szukania własnej drogi życiowej oraz propagować szeroko rozumianą aktywność społeczną, sportową, edukacyjną i kulturalną.

Świat dzieci jest interesujący i inspirujący. Każdy człowiek od najmłodszych lat ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, skrywa w sobie talent oraz ma unikalne zdolności.

Wiadomo, jak bardzo wnikliwie młodzi ludzie oraz osoby z niepełnosprawnościami obserwują i poznają świat. Wychowanie, nauczanie i edukacja tych szczególnie wrażliwych osób nie może mieć więc sztywnej formy, musi natomiast pomagać w tworzeniu samego siebie. Utrudnieniem może być chaos środowiska informacyjnego, w którym uczestniczymy. Filtrowanie treści ma charakter indywidualny przez co trudno przewidzieć jego efekty. Brak równowagi między liczbą dostarczanych informacji, a możliwością ich przetwarzania prowadzi często do ucieczki w świat wirtualny. Projekt DZIECIOM.TV pragnie zachęcić do rozwijania zainteresowań, aby można było dzielić się swoją pasją z innymi, tym samym krzewiąc dobre postawy i wzorce.

DZIECIOM.TV to również nowoczesna i niezwykle przydatna forma terapii dla młodych pacjentów przebywających w szpitalach z powodu przewlekłych, często nieuleczalnych chorób. Dzięki umożliwieniu tworzenia filmów ich świat staje się chociaż na chwilę ciekawszy i bardziej kolorowy. Odkrywanie nowych horyzontów i zdobywanie doświadczenia podczas pracy twórczej, wzmacnia poczucie wartości i rozwija kreatywność.

Te wszystkie działania wpływają pośrednio na lepsze samopoczucie, samoocenę, zdecydowanie pomagają w walce z chorobą i niewątpliwie są przydatne w życiu.

Działania Fundacji DZIECIOM.TV skupione są również na problemie wykluczenia społecznego. Ogólnopolski zespół realizatorów reportaży o pasjach dzieci składa się z osób niepełnosprawnych, dzięki czemu przyczynia się to do aktywizacji społecznej i zawodowej. Stwarzanie im warunków do artystycznego rozwoju w dziedzinie nowych mediów, kreatywnego spędzania wolnego czasu, nawiązywania nowych znajomości oraz przełamywanie barier w komunikacji interpersonalnej daje świetne efekty. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych do pracy twórczej z dziećmi jest przejawem integracji społecznej, która daje możliwość wychowania nowego pokolenia, gotowego do obustronnego, naturalnego komunikowania się.

Jednym z reporterów jest Adam Rak – jest niepełnosprawny, ale po pracy w biurze oddaje się swojej wielkiej pasji. Realizuje reportaże o niezwykłych młodych ludziach – tak jak on – pełnych marzeń i planów. Dla dzieciaków to z kolei – oprócz radości z bycia bohaterem reportażu – zrozumienie, że osoby niepełnosprawne to pełnoprawni członkowie społeczeństwa, którzy mogą się realizować i być wzorem dla innych. Zachęca dzieci aby brały z życia garściami i żyły jego pełnią. Robi wywiady z bohaterami i opowiada o ich zainteresowaniach, dokonaniach i sukcesach. Dla nich i ich bliskich jest to super pamiątka i docenienie ich wysiłku.

Adam pochodzi z Dęblina, gdzie przeżył dziewiętnaście lat. Tam w 1991 roku miał wypadek na rowerze podczas którego pękł mu tętniak i teraz cierpi na nabyte porażenie mózgowe.

– Praca reportera daje mi ogromną radość i satysfakcję. To takie wejście w świat tych dzieciaków, świat magiczny. Trzeba docenić wysiłki tych młodych ludzi – dziesiątki godzin treningów, wyjazdy na zawody, obozy sportowe, praca z trenerami.

Przygotowanie dokumentacji, spotkania z młodzieżą, z ich opiekunami, „oswajanie” rozmówców z kamerą, kręcenie materiału a potem montaż, to ogrom pracy. Adam Rak zrealizował już ponad 80 filmów i jest już doświadczonym reporterem, a jego filmy są bardzo wysoko oceniane przez profesjonalistów.

Inicjatywa https://dzieciom.tv/ jaką propaguje Mariusz Gołoś – pomysłodawca i twórca, to także nowoczesna i niezwykle przydatna forma zajęcia czasu małym pacjentom, którzy przez długi czas przebywają w szpitalach, mają w domu ograniczone kontakty z rówieśnikami z powodu choroby, bądź borykają się z innymi trudnościami życiowymi.

Niestety, wciąż za mało jest w Polsce, wydarzeń czy inicjatyw, które inspirowałyby dzieci i młodzież do działania, rozwijania wyobraźni i zainteresowań. Platforma dzieciom.tv to właśnie takie miejsce, które im to wszystko zapewnia.

Ewa Maj, fot. freepik.com

Data publikacji: 08.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również