Konkurs „Pokaż się”

Organizacja Niesłyszących-Słabosłyszących Internautów (ONSI) ogłasza konkurs Stypendialny „Pokaż się". Jest on adresowany do uczniów z wadą słuchu szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Stypendia zostaną przyznane uczniom lub studentom, którzy wyróżniają się osiągnięciami w jednej lub wielu kategorii takich jak: nauka, sport, sztuka, aktywna postawa społeczna. Ważne jest udokumentowanie działalności od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Wniosek stypendialny do pobrania na stronie www.pokaz-sie.onsi.pl wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do dnia 25 listopada 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Przewidziano 9 stypendiów po 1000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2010 r.

Konkurs Stypendialny „Pokaż się” dofinansowano ze środków Funduszu Konkursu o tytuł Gwiazd Dobroczynności „Pozytywka” powołanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik „Newsweek Polska”.

Więcej informacji na stronie: www.pokaz-sie.onsi.pl
Kontakt: stypendia@onsi.pl .

Jo

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również