Konkurs stypendialny dla studentów z dysfunkcjami wzroku

Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego – 2021/2022 pod nazwą „Warto się uczyć”,  polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.

Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.

Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2021/2022. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, rozpoczynają naukę lub kształcą się na studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty do 15 października 2021 roku.

Regulamin konkursu i załączniki do pobrania na stronie fundacji http://www.fpdn.org.pl/ . W przypadku pytań kontakt poprzez tel. 22 826 88 66 lub mail: fpdn@fpdn.org.pl.

Oprac. IKa, fot. pexels.com

Data publikacji: 09.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również