Krajowe Ramy Interoperacyjności

W Dzienniku Ustaw z 2012 roku poz. 526 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W związku z polityką przeciwdziałania e-wykluczeniu osób niepełnosprawnych ważny jest zapis paragrafu 19, który zastosowany wraz z paragrafem 22 w/w rozporządzenia nakłada obowiązek na podmioty realizujące działania publiczne dostosowania stron internetowych tych podmiotów do międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych WCAG 2.0. w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania, czyli 31 maja 2012 roku.

Przeczytaj rozporządzenie na stronie Dziennika Ustaw

Info: BON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również