Nauka – rehabilitacja zawodowa- samodzielność w życiu

Zdobywanie wiedzy i doświadczeń życiowych daje możliwość podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania dla wszystkich – zdrowych i chorych, pełno- i niepełnosprawnych. Niby to oczywiste, ale nadal spotkać się można z poglądem, że podstawą egzystencji osób niepełnosprawnych są renty i zasiłki. Wielu rodziców nadal patrzy na dzieci przez pryzmat ich niepełnosprawności i ograniczeń, nie wierząc w ich potencjał.

Winien jest również niedoskonały nadal system edukacji. Podejmowane są włączające działania edukacyjne, ale… ale nadal szkoły i uczniowie uczą się powoli tolerancji dla odmienności. Realizowane są stypendia, programy wspierające edukację, np. STUDENT –wieloletni program PFRON. Przyszłość jawi się świetlana….

W Konstancinie edukacja pod rękę z rehabilitacją
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (CKR) w Konstancinie od początku swego istnienia, czyli od 45 już lat, zajmowało się edukacją młodzieży, która tam była również rehabilitowana. Jak podkreśla prezes CKR Jerzy Karwowski najlepsza droga do pełnej rehabilitacji, to ta wypracowana z dawien dawna przez Polską Szkołę Rehabilitacji, której prekursorami byli prof. prof. I. Wierzejewski,. W. Dega oraz kontynuator tych idei prof. Weiss (STOCER w Konstancinie). Aby uzyskać powrót do zdrowia i funkcjonowania w życiu społecznym należy połączyć działania medyczne z rehabilitacją medyczną, społeczną i wreszcie, co ważne z rehabilitacją zawodową.

Polska Szkoła Rehabilitacji zasadza się na czterech przesłankach:
a) kompleksowość
b) powszechność
c) wczesność
d) ciągłość

CKR od 45 lat taką działalność prowadzi. Mimo poszerzenia działalności medycznej i rehabilitacyjnej, prezes Karwowski podkreśla, że nie wyobraża sobie rezygnacji z rehabilitacji zawodowej. Prowadzone już były szkolenia zawodowe w ramach EFS. W dwuletniej szkole policealnej prowadzony był m.in. kierunek technik informatyk. A oczywistym jest, że nadal istnieje potrzeba szkolenia młodzieży. W CKR istnieją świetne warunki i do rehabilitacji medycznej i zawodowej.

Dwuletnia bezpłatna szkoła z internatem szansą dla osób z problemami komunikacyjnymi
Od 2018 roku 24 uczniów z całej Polski, którzy ukończyli szkołę średnią może kontynuować naukę w Konstancinie, zdobywając zawód technik administracji. Nauka zawodu trwa dwa lata. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Może więc organizować egzamin zawodowy. Obowiązują ją ramy prawne dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Finansowana jest m.in. ze środków Ministerstwa Edukacji będących w dyspozycji starostwa.

Adresowana jest do osób w normie intelektualnej – niepełnosprawnych ruchowo, a także osób z zespołem Aspergera i autyzmem. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wiek 18-22 lata, a także samodzielność w osobistej obsłudze.

Szkoła i internat mieszczą się w jednym budynku na terenie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Uczniowie mają tu zapewnioną opieką profesjonalnej kadry pedagogicznej, dostęp do rehabilitacji oraz zajęć w części rekreacyjnej i pływalni. W szkole duży nacisk kładzie się, obok przedmiotów zawodowych, na rozwijanie zdolności drzemiących w młodych ludziach, na ich usamodzielnianie we wchodzeniu w dorosłe życie.

W rozmowie z Kingą Kowalczyk-Ćwiek dyrektorką szkoły oraz nauczycielem dr. Cezarym Szyjko dowiedzieliśmy się, że profil nauczania bardziej zależy od przepisów i możliwości finansowych, niż zapotrzebowania. Korzystają ze środków będących w gestii samorządu powiatowego. Zamierzają aplikować o środki z PFRON, o ile edukacyjna działalność wpisze się w jakieś programy Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i edukacji. Obecnie niektórzy uczniowie korzystają ze środków programu Aktywny Samorząd.

Oczywiste, że szkoła przyjmuje uczniów z problemami ruchowymi, wszak CKR słynie z rehabilitacji narządu ruchu. Ale skąd zainteresowanie akurat osobami ze spektrum autyzmu?

Dyrektor Kowalczyk-Ćwiek wyjaśniła, że osoby z takimi rodzajami niepełnosprawności borykają się z problemami w ukończeniu szkoły średniej, ze zdaniem matury, z kontynuowaniem dalej nauki na poziomie wyższym. I nie chodzi o brak wiedzy, ale o stresy, presję otoczenia, brak asystenta wspierającego. Ciągle asystent wspierający dla wielu niepełnosprawnych i ich rodzin jest nieosiągalny. Stąd szkoła, mogąc zapewnić odpowiednią kadrę, otwiera się na potrzeby tych osób. Podkreśliła, że w województwie mazowieckim istnieją tylko trzy podobne placówki.

Obecnie trwa nabór na nowy rok szkolny 2023-2024. Pojawia się szansa nauki połączonej z rehabilitacją w optymalnych warunkach oferowanych bezpłatnie dla uczniów z małych miejscowości, dla młodzieży z niepełnosprawnością, która niejednokrotnie boryka się i z dojazdem do szkół i z rehabilitacją.

Zdarza się, że zapał młodych ludzi studzi niechęć rodziców, którzy obawiają się wypuścić dziecko (18 lat to już dorosłe przecież) spod opiekuńczych skrzydeł. Szkoła prezentowała się ostatnio na targach edukacyjnych w Katowicach. Teraz przedstawia się gronu czytelników „Naszych Spraw”.

Osoby kończące szkołę zdobywają tytuł technik administracji i mogą być zatrudnione w administracji, w samorządach terenowych, przedsiębiorstwach prywatnych, a także w organizacjach społecznych i samorządowych. Z rozmów ze słuchaczami szkoły wynika, że niektórzy zamierzają też zająć się prywatną działalnością gospodarczą po zdobyciu szerokiej wiedzy w szkole.

Obok nauki zawodu szkoła realizuje wiele projektów integrujących ze środowiskiem. Odbył się właśnie finał konkursu plastycznego na maski „Moja podróż przez życie”. Prace są niesamowite, odzwierciedlają emocje twórców. Wystawę mogą podziwiać wszyscy pacjenci przebywający w CKR. To duża publiczność. Uczniowie mogą być dumni, że nie tylko się uczą przedmiotów zawodowych, ale mogą rozwijać talenty, bo nigdy nie wiadomo co wykorzystają w dalszym oby samodzielnym życiu.

Więcej informacji: https://ckr.pl/szkola-ckr/

Poranek edukacyjny w Villi Poranek
Słuchacze Szkoły CKR uczestniczyli w ciekawej inicjatywie, która łączy edukację z integracją społeczną. Spotkanie szkoleniowe z wysokiej klasy specjalistami od doradztwa biznesowego i coachingu, panią Olgą Grygier-Siddons oraz Jonathanem Siddonsem w ich nowym międzynarodowym centrum szkoleniowym: pięknie odrestaurowanej zabytkowej Villi Poranek z 1910 roku. Wewnątrz zainstalowano windę i inne udogodnienia umożliwiające pobyt osobom z niepełnosprawnościami. Gospodarze przyjęli młodzież, nauczycieli, a także dziennikarzy, nader gościnnie, pokazali odrestaurowany obiekt, były domowe ciasteczka i poranna kawa.

Nie była to tylko kurtuazja. Tak zaczynają każde szkolenie, co pozwala na zapoznanie się z wykładowcami i uczestnikami, a dobra, życzliwa atmosfera daje lepsze efekty szkoleń. W rozmowie z Jonathanem Siddonsem po angielsku młodzież dobrze sobie radziła, mimo tremy. Poświęcał im ogromną uwagę (mentor fachowiec), co bardzo ośmielało i ułatwiało dialog. Opowiadali z żoną o działaniach biznesowych, o konieczności otwarcia się na nowe idee, inne punkty widzenia i różne światopoglądy. Gospodarze podkreślali, że warto być wytrwałym, ale i elastycznym w realizacji zainteresowań, dążeń, marzeń. W podsumowaniu spotkania J. Siddons zwrócił się do młodzieży podkreślając, że jest zbudowany ich zróżnicowanymi zainteresowaniami i kreatywnością. Do pracy marzeń nie trafi się od razu, nie zniechęcajcie się – podsumowała Olga Grygier-Siddons. Wielu uczestnikom to niekonwencjonalne szkolenie dało większą wiarę w ich siły i w możność kształtowania swej przyszłości.

Zobacz galerię…

j.a.k., fot. Szkoła CKR, autorka

Data publikacji: 07.04.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również