Niepełnosprawni w branży Health&Beauty

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w dniach 24-26 listopada br. zaprasza na konferencją naukową „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w Health&Beauty”.

Konferencja ma na celu upowszechnienie działań służących zwiększaniu dostępności edukacji w obszarze nauk o zdrowiu oraz zwiększaniu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w branży health & beauty.

Wydarzenie jest okazją do wymiany dobrych praktyk pośród przedstawicieli branży health & beauty zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

To również umożliwienie osobom z niepełnosprawnością spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy. Konferencja oceni możliwości współpracy na rzecz osób z niepełnoprawnością między uczelnią, a szeroko pojętą branżą health & beauty wskazując wyjątkową rolę, jaką każda ze stron może odgrywać w zastosowaniu teorii w praktyce i tworzeniu środowiska dla trwałej oraz pozytywnej zmiany; pokaże również korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Tematyka konferencji została podzielona na wystąpienia i panele ekspertów oraz część warsztatową.

Organizacja wydarzenia planowana jest w systemie hybrydowym. To połączenie tradycyjnej formy spotkania w specjalistycznych pracowniach uczelni (część warsztatowa) i konferencyjnej z uczestnictwem online.

„RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w Health&Beauty” to przede wszystkim konferencja naukowa, ale uczestniczyć może każdy, kto jest zainteresowany integracją, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zawodowymi w branży health & beuaty lub niepełnosprawnością.

Konferencja będzie szczególnie istotna dla nauczycieli akademickich, studentów, psychologów, doradców zawodowych, pracodawców działających w branży health & beauty i innych specjalistów zajmujących się zdrowiem / edukacją.

Do udziału zachęca się również osoby z niepełnosprawnością oraz szczególnymi potrzebami i ich rodziców.

Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany wiedzy, ale również do budowania nowych partnerstw, ponieważ odzwierciedlają one jedno z największych wyzwań naszych czasów: integrację.

tuk/, fot. archiwum NS

Data publikacji: 08.07.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również