Bardziej dostępny wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości  przygotowało projekt „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020″, którego głównym celem jest wsparcie sądownictwa powszechnego w zakresie poprawy dostępności budynków oraz usług skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Na ten cel zostanie przeznaczonych 34 997 655 zł. Znaczna część tych środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego  (29 496 023 zł).

W ramach projektu w 35 sądach wskazanych przez prezesów sądów apelacyjnych na podstawie wyników ankiety i przeprowadzonego audytu dostępności zostaną przeprowadzone prace adaptacyjno-budowlane. Będą one m.in. obejmować budowę podjazdów, instalację wind i  innych urządzeń ułatwiających poruszanie. Ponadto możliwy będzie zakup sprzętu poprawiającego orientację przestrzenną, ułatwiającego kontakt z osobami słabosłyszącymi oraz niesłyszącymi w tym pętle indukcyjne, lupy, plany tyflograficzne budynków itp.

Po wykonaniu prac zostanie przeprowadzony audyt końcowy aby ocenić  o ile poprawiła się dostępność w danym sądzie.

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przygotowanie Modelu Dostępnego Sądu, w którym zawarte będą zasady i wytyczne wprowadzające jednolity standard dostępności dla sądów powszechnych.

Likwidacja barier architektonicznych to jeden z etapów zwiększenia dostępności sądów. Projekt zakłada też szkolenia dla 3 500 pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W ramach dwudniowych warsztatów poprzez nauczanie przez doświadczenie – uczestnicy będą mogli korzystać z symulatorów niepełnosprawności, wózków inwalidzkich, okularów symulujących wady wzroku, chodzików, kul, balkoników, aby przekonać się z jakimi ograniczeniami muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne i starsze.

Szkolenia dostępne będą również w formie e-learningu i zamieszczone na platformie szkoleniowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prawnicy dobrze oceniają założenia projektu. Uważają, że każde działanie nakierowane na zwiększenie dostępności sądów jest dobrym kierunkiem.

kat/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 08.07.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również