Nowa szkoła specjalna powstanie w Lublinie

Wizualizacja obiektu SPS w Lublinie

Podpiwniczony, trzykondygnacyjny budynek szkoły podstawowej z wyodrębnionymi różnymi zespołami pomieszczeń, z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną oraz terenami zielonymi – tak będzie wyglądała nowa siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26. Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na projekt i budowę nowego obiektu. Inwestycja powstanie na niezabudowanej działce położonej przy ul. Hanki Ordonówny 4.

– Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 to jeden z naszych priorytetów w sferze zadań oświatowych. To odpowiedź na wzrastające potrzeby i liczbę dzieci wymagających edukacji specjalnej, z czym wiąże się konieczność zapewnienia lepszych warunków nauki i poprawy dostępności obiektu. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe w formule „projektuj i buduj”, co pozwoli nam na sprawną i szybką realizację nowej placówki – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Opracowany przez Miasto program funkcjonalno-użytkowy zakłada zaprojektowanie i budowę szkoły częściowo podpiwniczonej i o trzech kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanej od strony północnowschodniej. Planowana powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie niemal 8,5 tys. m kw., zaś powierzchnia zabudowy 2,8 tys. m kw. Nowa siedziba szkoły powinna zapewnić warunki dla edukacji specjalnej łącznie 300 uczniów. Nowy obiekt będzie składał się z dwóch skrzydeł zlokalizowanych równolegle do granic działki wraz z otwartą częścią sportowo-rekreacyjną. Wejście główne znajdzie się od strony ul. Pogodnej i będzie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia jadalni, sali do gier stołowych, sali fitness i siłowni powinny ponadto posiadać możliwość wyjścia na taras.

Obiekt ma być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci niewidomych i niedowidzących, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zakłada się, że klasy będą liczyły od 4 do 16 uczniów, stąd część sal dydaktycznych powinna mieć możliwość podziału mobilnymi ściankami. Wszystkie pracownie powinny zostać tak zaprojektowane, by mogły z nich korzystać dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Budynek ma mieć nowoczesną formę architektoniczną z zastosowaniem minimalistycznych rozwiązań, również w zakresie doboru kolorów elewacyjnych. Kolorem bazowym będzie biały z jasnoszarymi akcentami. Ślusarka okienna, drzwiowa oraz przeszklone fragmenty elewacji powinny zostać zaprojektowane w kolorze antracytowym. Projekt powinien uwzględnić zastosowanie na elewacji pionowych przeszkleń, w tym również klatek schodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych i naturalnych materiałów budowlanych jak np. drewno klejone. Lokalizacja powinna zapewnić prawidłowe oświetlenie i nasłonecznienie sal dydaktycznych i jadalni.

W budynku zakłada się zaprojektowanie kilku zespołów pomieszczeń, w tym m.in.: zespół szkoły podstawowej z salami do nauczania początkowego oraz klasopracowniami z zapleczami, świetlicami i sanitariatami, zespół wejściowy z portiernią i dwiema szatniami dla dzieci starszych i młodszych, zespół pomieszczeń sportowych z salą gimnastyczną (z polem gry o wymiarach min. 15 x 28 m oraz przenośną sceną), z widownią z 200 miejscami siedzącymi oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym.

W części sportowej powinny znaleźć się pomocnicze pomieszczenia do ćwiczeń – siłownia, sala fitness oraz sala do gier stołowych, a także mała sala gimnastyczna dla dzieci młodszych wraz z szatniami.

Część dydaktyczna dla dzieci młodszych ma być oddzielona przestrzennie od części dydaktycznej dla dzieci starszych. W szkole znajdzie się również zespół żywieniowy wraz ze stołówką, w tym dwie jadalnie zlokalizowane na I i II kondygnacji nadziemnej oraz zespół pomieszczeń technicznych w części podziemnej.

W budynku przewidziano także miejsce na pomieszczenia administracyjne, bibliotekę z czytelnią i magazynem, zespół pomieszczeń opiekuńczych z gabinetami psychologa, pedagoga, stomatologa, pielęgniarki, część socjalną dla pracowników, a także zespół pomieszczeń rewalidacyjno-terapeutycznych.

Zagospodarowanie terenu będzie przewidywało zadrzewienie terenów przyległych do budynku szkoły oraz możliwie szerokie wykorzystanie istniejącej zieleni. W obrębie górki saneczkowej należy wykonać siedziska usytuowane na skarpie, zaś cały teren powinien zostać uporządkowany i zagospodarowany jako strefa widokowa.

Powstanie także ogród sensoryczny z rabatami i bylinami. Miejsca postojowe będą „zielone”, ażurowe. Ponadto na zewnątrz powstanie boisko wielofunkcyjne, place zabaw (łącznie z 8 urządzeniami), siłownia na wolnym powietrzu, utwardzony teren do jazdy na rowerze, dojazdy, drogi pożarowe, mała architektura oraz wiata dla rowerów.

Na zadanie „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie w latach 2023-2027” Miasto Lublin zawarło z Wojewodą Lubelskim umowę, która zakłada dofinansowanie kwotą 64 mln zł. Wartość tej inwestycji wyniesie ok. 80 mln zł.

Aktualnie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie uczęszcza łącznie 324 uczniów, z tego w siedzibie przy ul. Bronowickiej uczy się 151 uczniów, w dodatkowej lokalizacji przy ul. Krochmalnej – 102, zaś w Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera przy ul. Kurantowej – 71.

Termin składania ofert przez wykonawców upływa 23 stycznia.

Info i fot. UM Lublin

Data publikacji: 02.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również