Zgłoszenia do konkursu „Kraków bez barier”

Od 1 stycznia można przekazywać zgłoszenia do 17. edycji konkursu „Kraków bez barier”, w ramach którego miasto promuje osoby, instytucje i firmy ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w Krakowie.

Początkowo ideą konkursu było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie, które miały zwiększać przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców, w tym także dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Głównym celem było zwrócenie uwagi na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych.

Obecnie, poza obszarem związanym z budownictwem i architekturą, w konkursie nagradzane są osoby, firmy, organizacje i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

W tegorocznej 17. edycji konkursu dodatkowo nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające – te, których propozycje otrzymają nagrody główne w konkursie.

Konkursowe zgłoszenia przyjmowane będą w następujących kategoriach:
• Budownictwo dostępne, w obszarze:
◦ obiekty użyteczności publicznej
◦ przestrzeń publiczna
◦ obiekty i przestrzenie zabytkowe
• Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze
• Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
• Osobowość roku
• Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

Jak przesłać zgłoszenie?
Zgłoszenia można przekazać pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z dopiskiem: „Kraków bez barier” 2023 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla danej kategorii, a następnie dołączyć zdjęcia – do zgłoszeń w formie papierowej na płycie CD, a do zgłoszeń przesyłanych elektronicznie pliki w formacie jpg. lub png.

Termin przekazywania zgłoszeń: 1 stycznia – 29 lutego. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie krakow.pl/bezbarier.

Info i grafika: krakow.pl

Data publikacji: 02.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również