O dowozie do szkół uczniów z niepełnosprawnością

O dowozie do szkół uczniów z niepełnosprawnością

Zgodnie z ustawą za dowóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół płaci gmina. Tym, których nie dowożą rodzice gmina musi zapewnić transport.

Podczas jazdy powinien z dziećmi być opiekun. Tymczasem w Krakowie opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie kierowca samochodu. Rodzice dzieci uważają to za bardzo niebezpieczne. Zgłaszano ten problem już wielokrotnie. Z pewnością należy go szybko racjonalnie rozwiązać, zanim zdarzy się coś złego…

To, że za kierownicą samochodów siedzą kierowcy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy nie rozwiązuje problemu. Kiedy np. odprowadzane jest dziecko do szkoły przez kierowcę reszta pozostaje bez opieki. Może stać się absolutnie wszystko. Zwłaszcza, gdy w samochodzie bez opieki pozostają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną…

Do szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem przewoźnik codziennie przywozi ponad stu uczniów. Doraźnie, gdy któreś z dzieci wymaga większej opieki, jeździ opiekun ze szkoły. Ale jest to pomoc okazjonalna.

Dla gminy to niestety duży problem, dodatkowe etaty dla opiekunów, dodatkowe wynagrodzenia… Może więc wystarczy, by opiekunowie jeździli jedynie z tymi, którzy tego absolutnie wymagają?

Niestety część rodziców z powodu wielu kłopotów z uzyskaniem zwrotu kosztów za swój przejazd w ogóle rezygnuje z dowozu swoich dzieci do szkół. W efekcie dzieci nie mogą realizować obowiązku szkolnego…

Sprawą już zajął się rzecznik praw obywatelskich (RPO) Adam Bodnar, wskazując, że prawo do nauki jest fundamentalnym prawem człowieka pozwalającym mu na osiągnięcie samodzielności, niezależności, umożliwiającym rozwój i udział we wszystkich sferach życia. Konstytucja RP nie tylko mu to prawo przyznaje ale – co ważniejsze – zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia wszystkim obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.

Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością do edukacji bez dyskryminacji. Gminy zaś są zobowiązane do realizacji obowiązku finansowania transportu dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół również z opiekunami/rodzicami.

Refundacją kosztów dowozu dziecka i opiekuna w przypadku, gdy dowóz zapewniają opiekunowie/rodzice winny zająć się stosowne jednostki samorządu terytorialnego. Muszą być uregulowania na poziomie innych przepisów niż przepisy prawa oświatowego, bo dotyczą zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

Trybunał Konstytucyjny podzielił osąd RPO dotyczący celowości podjęcia działań ustawodawczych regulujących sprawę kosztów przejazdu do placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wraz z opiekunami i określających wymagania, warunki i zasady bezpiecznego dowozu do szkół i ośrodków oświatowych.

Oprac. IKa
Data publikacji: 22.01.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również