Ocena skutków nowelizacji

Ocena skutków nowelizacji

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zaprasza na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 12-13 kwietnia 2011 roku pt. „Ocena pierwszych skutków ekonomicznych i społecznych wdrożenia znowelizowanej Ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych... Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o rehabilitacji wobec perspektywy utraty osobowości prawnej PFRON" zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym WALD przy ul. Połczyńskiej 52 w Warszawie.

LOGSZRE

Spotkanie ma na celu dokonanie wstępnej oceny pierwszych widocznych skutków wdrożenia znowelizowanej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza drastycznego ograniczenia prawa do udzielania tzw. „ulg sprzedażnych” zapisanych w art. 22 ustawy, oraz ograniczenia SOD w odniesieniu do osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych. Oprócz analizy przedstawionych przez uczestników szkolenia informacji dotyczących sytuacji w poszczególnych jednostkach oraz formułowanych na tym tle zmian legislacyjnych, swoje propozycje z tego zakresu przedstawią minister Jarosława Duda oraz prezes Zarządu PFRON Wojciech Skiba, którzy zapowiedzieli swój udział w spotkaniu.

Ponadto uwzględniony zostanie temat warunków wdrożenia ustawy o finansach publicznych odbierającej osobowość prawną PFRON. Według wstępnych ocen formułowanych w środowisku może to znacznie utrudnić realizację zasadniczych celów w zakresie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy, dla osób zainteresowanych (konieczne zgłoszenie), zapewnią dojazd spod Dworca Centralnego.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wyniesie 590 zł + VAT i będzie płatny na miejscu gotówką. W przypadku płatności dokonanej przelewem prosimy o zabranie potwierdzenia.
Swoje uczestnictwo wraz z zapotrzebowaniem na przejazd z Dworca Centralnego – prosimy potwierdzać przesyłając kartę zgłoszeniową na faks: (22) 827-86-80, 828-46-96 lub e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl

Więcej informacji na stronie: www.kzrsiisn.zpchr.pl .

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również