Otwarcie naborów w nowym przedsięwzięciu „MeduM”

Od 11 kwietnia br. organizacje pozarządowe mogą aplikować w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem „MeduM” jest opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia uczniów w wieku 12-18 lat, które zostaną udostępnione na specjalnej platformie VoD. Przedsięwzięcie służy zwiększeniu udziału innowacyjnych metod edukacyjnych w procesie kształcenia w Polsce.

– Współczesna edukacja w naturalny sposób w coraz większym stopniu będzie wspierana przez nowoczesne rozwiązania technologiczne. To właśnie sięganie po materiały wideo, z którymi młodzież styka się na co dzień, może uatrakcyjnić proces zdobywania przez nią wiedzy w trakcie edukacji szkolnej. Nowa platforma streamingowa oraz zamieszczane na niej treści, które powstaną dzięki przedsięwzięciu „MeduM”, wzbogacą i unowocześnią ofertę polskich szkół – podkreślił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

W efekcie przedsięwzięcia powstać mają rozwiązania technologiczne, które zwiększą atrakcyjność procesu edukacji w Polsce, pobudzą do działania i pogłębią wiedzę odbiorców. Krótkie materiały wideo, wzbogacone atrakcyjnymi rozwiązaniami graficznymi i animacją, które będą prezentowane na specjalnej platformie streamingowej VoD, będą łatwo dostępne w szczególności dla osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym uchodźców).

– Chcemy, by efekty przedsięwzięcia „MeduM” wsparły nauczycieli w ich pracy dydaktycznej. Liczymy, że organizacje pozarządowe, które zrealizują platformę oraz potrzebne materiały multimedialne, wniosą nowe, świeże spojrzenie na dotychczas przekazywaną wiedzę, zainteresują nią młodzież i pomogą skupić ich uwagę na najistotniejszych zagadnieniach. To kolejne działanie, dzięki któremu NCBR wspiera rozwój nowoczesnych technologii w edukacji – zauważył dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontent prezentowany na platformie zostanie dostosowany do potrzeb, zainteresowań i możliwości poznawczych i percepcyjnych młodzieży w wieku 12-18 lat. Dobór treści uwzględniał będzie podstawę programową obowiązującą na poszczególnych etapach edukacji szkolnej. Innowacyjne elementy tego przedsięwzięcia to wykorzystanie różnorodnych form przekazu i komunikacji (w tym choćby influencerów internetowych), krótka forma materiałów, położenie nacisku na stworzenie platformy prezentującej treści z dziedziny historii i szeroko rozumianej kultury. Platforma MeduM to także pierwsze przedsięwzięcie, które na taką skalę przedstawiać będzie młodzieży zagadnienia innowacyjności, realizowanych projektów i szeroko rozumianej nowoczesności. Wątek ten stanowi uzupełnienie prowadzonej już edukacji w obszarze przedsiębiorczości.

Wielkość dofinansowania, jakie można uzyskać na realizację przedsięwzięcia to łącznie 29 mln zł. Z tej kwoty 7 mln zł pozwoli na uruchomienie i utrzymanie platformy, a 22 mln zł zostanie przeznaczonych na tworzenie minimum 230 multimedialnych materiałów edukacyjnych, w trzech obszarach tematycznych.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Przedsięwzięcie jest realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nabór wniosków został otwarty 11 kwietnia br. i potrawa do 6 maja br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/multimedialna-edukacja-mlodziezy-medum

Info: NCBR

Data publikacji: 12.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również