Pomóż mi zobaczyć

Pomóż mi zobaczyć

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, 22 października br. odbyła się bardzo ciekawa konferencja nt. odbioru sztuki przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Stowarzyszenie „Razem do celu” zaprosiło na to spotkanie w ramach projektu „Pomóż zobaczyć mi niewidzialne – niewidomi a sztuki wizualne”, mającego na celu umożliwienie odbioru sztuki przez te osoby przy współpracy z osobami widzącymi.

Interesującym wystąpieniem nt. audiodeskrypcji, jej historii i aktualnych możliwościach Jarosław Caputa z SOSW rozpoczął szersze prezentacje. – Wszyscy z państwa – powiedział z przekonaniem – mogą się zająć audiodeskrypcją, każdy kto ma pewne predyspozycje nie tylko głosowe, ale również „wizyjne” i chciałby się włączyć w te działania. Myślę, że wszelkie spotkania i projekty, które dotyczą osób słabowidzących również są kapitalnym elementem propagowania rozwoju audiodeskrypcji.

Prelegent podkreślił, że audiodeskrypcja to zwięzłość i oszczędność słów. Zwrócił uwagę, że dzięki niej udostępniona została duża część dóbr kultury, która dotychczas zupełnie nie była dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku.

Na temat „Audiodeskrypcji w odbiorze sztuki wizualnych przez dzieci i młodzież realizujących podstawę programową w szkole” mówiła dr Aneta Pukacz, opierając się na bogatym materiale ilustrującym zaangażowanie uczniów.

Prezes fundacji „Wygrajmy razem”, Łukasz Baruch przedstawiał problem dostępności sztuki „widzianej” przez niewidomego, a Marzena Krupa-Garwol z Ośrodka odpowiadała na pytanie „Jak zobaczyć niewidzialne – niewidomi a sztuki wizualne”.

Trzeba tu podkreślić, że „zobaczenie” dotykiem np. eksponatów, przedmiotów, strojów aktorów itp. jeszcze przez np. spektaklem teatralnym miałoby zasadnicze znaczenie dla odbioru sztuki przez osoby z dysfunkcją wzroku, choć organizacyjnie na pewno byłoby to niezwykle trudne. W Teatrze „Ateneum” w Katowicach dzieje się to po spektaklach z audiodeskrypcją i stanowi istotne uzupełnienie wiedzy o spektaklu daje też uczestnikom bardzo dużo radości i gorących emocji.

Justyna Mańkowska z fundacji „Katarynka” we Wrocławiu zapoznała obecnych ze stroną www.adapter.pl. Odpowiadała na pytanie zadane w tytule swojego wystąpienia: „Adapter. Co? Po co? Dla kogo?” Znajdują się na niej wybitne polskie dzieła filmowe z audiodeskrypcją. – Można powiedzieć, że ta inicjatywa wychodzi naprzeciw temu na czym nam zależy i czego pragniemy – scharakteryzowała tę działalność dr A. Pukacz, odsyłając chętnych do skorzystania ze strony internetowej “Katarynki” (www.adapter.pl)..
Konferencji towarzyszyła wystawa materiałów finalnych projektu. Obecne osoby niewidome miały możność dotknięcia makiet, przedmiotów z opisami alfabetem braila. Na zakończenie spotkania gospodarze zaprosili obecnych do zwiedzania Ośrodka.
Zobacz galerię…
Tekst i fot. Iwona Kucharska

Data publikacji: 30.10.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również