Dwa nowe portale Uniwersytetu Warszawskiego

5 maja br., w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zaprezentowano portal „ABCD edukacji włączającej", który powstał w ramach projektu „Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji" realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS.

Na portalu ABCD prezentowane są podstawowe informacje dotyczące niepełnosprawności i edukacji osób z poszczególnymi dysfunkcjami. Portal ma także służyć wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się tematyką niepełnosprawności.

W krajach rozwiniętych realizowany jest model edukacyjny określony przez Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjętą 13 grudnia 2006 r. W zakresie edukacji osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostępu do nauki na dobrym poziomie, na równych zasadach z innymi obywatelami. Konwencja przeciwdziała zjawisku wykluczenia z powszechnego systemu edukacyjnego oraz wprowadza racjonalne dostosowanie do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Polsce przez kilkadziesiąt lat dzieci z niepełnosprawnością były wyłączone z ogólnego systemu edukacji. Powstawało szkolnictwo specjalne, tworzono placówki, w których proces kształcenia był dostosowany do danego schorzenia. Edukacja osoby niepełnosprawnej kończyła się na etapie szkoły podstawowej lub zawodowej. Absolwenci szkół specjalnych znajdowali zatrudnienie głównie przy prostych pracach w spółdzielniach inwalidów. Dla osób tych stworzono swoiste rezerwaty. Co powodowało, że wycofywały się ze świata pełnosprawnych.

Po okresie transformacji w Polsce zaczął rozwijać się nowy system edukacji zwany integracyjnym, obecnie określany jako edukacja włączająca. W jego ramach powstają i działają środowiska przedszkolne i szkolne, w których wspólnie bawią się i uczą dzieci o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i fizycznego. Dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne uczą się akceptacji, przystosowania do życia w zwykłych warunkach. Pomimo, iż wydaje się, że jest to najlepsze rozwiązanie, zbliżone do formy propagowanej na całym świecie edukacji włączającej, to ciągle barierą są nieprzystosowane do realiów przepisy. Brak systemu wsparcia dla szkół, nauczycieli i rodziców, a niedostateczne przygotowanie nauczycieli do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi powoduje, że edukacja włączająca jest postrzegana jako nadmierne obciążenie, przedsięwzięcie z góry skazane na porażkę.

Portal ma być miejscem, w którym wszystkie zainteresowane osoby: nauczyciele, rodzice, uczniowie i studenci z niepełnosprawnością będą mogły uzyskać pomoc. Celem portalu jest także udostępnianie bazy zaadaptowanych materiałów dydaktycznych, artykułów dotyczących teorii i idei edukacji włączającej oraz wskazywanie dobrych praktyk w zakresie adaptacji procesu edukacyjnego i dostosowywania szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Pojawią się również informacje o technologiach asystujących, które mogą im ułatwić naukę oraz wskazania aktów prawnych regulujących tę tematykę. Można będzie także podzielić się swoimi opiniami na forum.
Więcej na stronie: www.abcd.edu.pl

Kolejnym zaprezentowanym portalem zrealizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW jest Akademicka Biblioteka Cyfrowa dostępna pod adresem www.abc.uw.edu.pl. Oferta biblioteki, która obecnie liczy kilkaset pozycji, jest skierowana do osób niewidomych, dla których podręczniki są opracowywane wg specjalnych zasad, aby informacje graficzne, np. zdjęcia, wykresy, wzory matematyczne były dostępne dla tych osób. Adaptacja jednej książki trwa od kilku do dwóch miesięcy.

Biblioteka ma służyć studentom z całej Polski. Obecnie, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, w projekcie biorą udział: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Aby uzyskać dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej niepełnosprawność musi zostać potwierdzona przez odpowiednie komórki uczelni, bowiem pozycje w bibliotece są chronione prawem autorskim.

Oprac. Jotka

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również