Program E-szansa dla młodzieży z niepełnosprawnością

Program E-szansa dla młodzieży z niepełnosprawnością

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci-Dzieciom" w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w V edycji programu „E - szansa" realizowanego w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia".

logz

Adresatami programu „E-szansa” są osoby niepełnosprawne: – posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – zamieszkałe głównie na terenach wiejskich, mające ukończone 16 lat, wraz z opiekunami (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej) – zainteresowane udziałem w:

*bezpłatnym szkoleniu umiejętności posługiwania się komputerem, umożliwiającym zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ecdl core),

*zajęciach rehabilitacji ruchowej – propozycja dotyczy również opiekunów osób niepełnosprawnych,

*warsztatach psychologicznych lub pedagogicznych – propozycja dotyczy również opiekunów osób niepełnosprawnych,

*kursie multimedialnym w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN).

Powyższe propozycje stanowią całokształt programu „E-szansa”
Udział w programie „E – szansa” daje również możliwość włączenia się w realizację celów Apostolstwa Eucharystycznego Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
Dzieci-Dzieciom.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby z niepełnosprawnością tylko fizyczną. Ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki specjalistycznej nie możemy zaprosić osób z niepełnosprawnością psychiczną oraz intelektualną.

V edycja Programu E-szansa odbędzie się w formie dwóch stacjonarnych zjazdów szkoleniowych w okresie wakacji letnich w dniach 28 czerwca – 11 lipca 2011 r. oraz 17 – 30 sierpnia 2011 r.

Do udziału w piątej wakacyjnej edycji zapraszamy osoby niepełnosprawne w wieku od 16 do 25 lat, które w ciągu roku szkolnego nie mogą brać udziału w tego rodzaju kursach.
Decydując się na przesłanie do nas zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o uwzględnienie swoich osobistych możliwości czasu pracy na komputerze (zajęcia informatyczne przewidziane harmonogramem dnia, to czas minimum 5 godzin dziennie).

Materiały zgłoszeniowe stanowiące podstawę rekrutacji do udziału w programie „E – szansa” są dostępne do pobrania ze strony internetowej Fundacji: www.dziecidzieciom.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Fundacji do dnia 20 maja 2011 r.

Szczegółowych informacji o programie udziela biuro Fundacji:

Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie, 05-281 Urle
Tel. (25) 624 04 07

E – mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jesienią odbędzie się kolejny kurs komputerowy i kurs multimedialny

VI edycja programu E-szansa

Pierwsza sesja:
13-26 września
Druga sesja
11-24 października

Info: www.dziecidzieciom.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również