Promocja podręcznika Model Viisa

Promocja podręcznika Model Viisa

13 grudnia 2013 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach odbyła się konferencja poświęcona promocji pierwszego wydania podręcznika „MODEL VIISA.

Program skoncentrowany na rodzinie. Materiały do pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym”, autorstwa Elizabeth C. Morgan. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Fundację Orange.

Spotkanie rozpoczęło się od wokalnego występu Dominika Strzelca, któremu akompaniowała Łucja Szablewska-Borzykowska.

Na konferencję przyjechali znakomici goście m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, Dorota Buchman z Fundacji Orange, Agnieszka Karczewska-Gzik, Monika Wawrzeńczyk i Jolanta Rafał-Łuniewska z Ośrodka Rozwoju Edukacji (Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), które reprezentowały Ministerstwo Edukacji Narodowej. Swoją obecnością uczestników i organizatorów zaszczycili także przedstawiciele kuratorium, wyższych uczelni, organizacji, stowarzyszeń, tyflopedagodzy.

Gospodarzem spotkania był Piotr Grocholski. Zebranych powitali Elżbieta Szczepkowska, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach oraz Władysław Gołąb – prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Profesor Tadeusz Gałkowski, w swoim wystąpieniu, podkreślał jak istotną rolę w Modelu Viisa odgrywa środowisko rodzinne i tworzenie więzi z małym dzieckiem. Magdalena Pietruk, z zespołu redakcyjnego, przedstawiła koncepcję podręcznika. Agnieszka Karczewska-Gzik, Monika Wawrzeńczyk i Jolanta Rafał-Łuniewska opowiedziały o działaniach podejmowanych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli o adaptacji podręczników i materiałów pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących oraz o Banku Dobrych Praktyk.

Dyrektor Bolesław Jońca wyjaśnił wszelkie kwestie związane z zakupem podręcznika. Książkę można nabyć w bibliotece, która znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach lub zamówić za zaliczeniem pocztowym.

Był także czas na pytania i wypowiedzi uczestników. Wszyscy wyrażali radość z pojawienia się tak cennej pozycji.

Tekst i fot.: Anna Magner

Data publikacji: 30.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również