Propozycja zmian w finansowaniu kursów dla niepełnosprawnych

Propozycja zmian w finansowaniu kursów dla niepełnosprawnych

Proces kształcenia osób niepełnosprawnych, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie tworzy równych szans dla wszystkich uczestników. Kursy dla słuchaczy niepełnosprawnych różnią się w znaczący sposób od tych realizowanych dla osób pełnosprawnych. Konfederacja Lewiatan proponuje zmianę warunków prowadzenia kursów oraz dostosowanie ich finansowania do mniejszych grup.

Obecne zasady finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, bez rozróżnienia rodzajów uczestników na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, nie pozwalają pokryć realnych kosztów ich przeprowadzenia dla osób z różnym, szczególnie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze sprzężeniami. Subwencja przypadająca na jednego uczestnika jest taka sama w przypadku osoby pełnosprawnej i niepełnosprawnej. W rzeczywistości koszty realizacji kursów są zdecydowanie wyższe w przypadku osób z różnym stopniem niepełnosprawności niż dla osób pełnosprawnych.

– Kluczowe jest dostosowanie wielkości grup do realiów prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych. Obecnie wielkość grupy to 20 osób. Dlatego postulujemy zmniejszenie maksymalnej liczby osób niepełnosprawnych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z 20 do 7 osób – mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Ale wraz ze zmniejszeniem grupy należy także zmienić zasady finansowania zajęć dla osób niepełnosprawnych. Celem proponowanego rozwiązania jest dopasowanie wysokości subwencji do realiów prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych tak, aby korespondowała ona z liczbą uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej.

– Zależy nam aby osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. To jest często jedyna szansa na aktywizację zawodową i włączenie do społeczeństwa – dodaje Jakub Gontarek.

Proponowane zmiany są kluczowe, by zachęcić Centra Kształcenia Praktycznego do organizowania tego typu zajęć. Obecne zasady organizowania i finansowania zajęć sprawiają, że tylko nieliczne placówki decydują się na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych.
pr
Data publikacji: 13.10.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również