Rehmed-Plus pod znakiem konferencji i warsztatów

Rehmed-Plus pod znakiem konferencji i warsztatów

Konferencje, bezpłatne badania i tradycyjny bieg integracyjny to tylko kilka z atrakcji, które towarzyszyły IV Targom Rehmed-Plus. Odbyły się one w Targach Kielce od 23 do 24 kwietnia br.

IV Targi Rehabilitacji, Terapii i Pielęgnacji Chorych REHMED-PLUS okazały się być doskonałym miejscem na spotkania branżowe, gdzie można było zapoznać się z ofertą producentów i dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego i produktów wykorzystywanych w procesie pielęgnacji osób chorych. W tym roku tematem wiodącym imprezy była szeroko pojęta rehabilitacja osób z niepełnosprawnością. O tym jak im pomagać dyskutowali specjaliści nie tylko w czasie konferencji. Liczną grupę stanowili przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne.

Na targach REHMED-PLUS od dziewięciu lat odbywa się konferencja, w której w tym roku wzięło udział 520 uczestników, specjalistów z całego kraju. Jej tegoroczna edycja pod nazwą „Pomóżmy lepiej żyć” ukierunkowana była głównie na rehabilitację osób z niepełnosprawnością poprzez sport.
Program przygotowany został tak, aby znalazły się w nim zagadnienia aktualne i ważne dla wielu specjalności medycznych, a w tym współczesnej fizjoterapii i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń narządu ruchu. Tym razem spotkanie podzielono na dwie sesje naukowe: „Sport skuteczną formą kompleksowej rehabilitacji osób w niepełnosprawności” i „Diagnostyka i terapia stopy”.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń, tegoroczna konferencja została zaplanowana jako impreza służąca wymianie doświadczeń na wielu płaszczyznach. Skierowana jest do lekarzy i fizjoterapeutów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych kliniczną i naukową tematyką osiągnięć współczesnej medycyny. Organizatorzy konferencji, którymi są Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Targi Kielce, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji Start w Kielcach, w tym roku zaprosili do czynnego udziału w wykładach 15 fachowców z dziedzin tematycznych – m.in. profesorów nauk medycznych, doktorów, fizjoterapeutów, sportowców.

W czasie tegorocznej edycji targów odbyła się również konferencja skierowana do pielęgniarek, której tematem była terapia i pielęgnacja chorych w opiece długoterminowej. Zgromadziła ona ponad 150 uczestników – przedstawicieli personelu kierowniczego w zakładach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, szpitalnych oddziałach geriatrycznych i onkologicznych. W tym roku konferencja odbyła się 24 kwietnia. W programie organizatorzy zaproponowali między innymi takie tematy jak „Zaburzenia rytmu serca u kobiet – specyfika i skala problemu” (prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion, kierownik Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii), „Zaburzenia zachowania w otępieniu. Rola pielęgniarki” (dr n. med. – Alicja Klich-Rączka, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ w Krakowie).

W trakcie Targów REHMED PLUS była również możliwość wykonania wielu bezpłatnych badań. W tym roku można było wykonać:
– badanie komputerowe wad stóp,
– badanie komputerowe chodu oraz zaburzeń równowagi,
– trening reedukacji równowagi z wykorzystaniem platform treningowych,
– badania antropometryczne oraz badanie składu ciała ( pomiar tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji elektrycznej),
– poradnictwo żywieniowe,
– poradnictwo w zakresie badań mammograficznych i cytologicznych,
– poradnictwo dotyczące profilaktyki przeciwnowotworowej – instruktaż nauki samobadania piersi na fantomach.

Tradycyjnie targom REHMED towarzyszył bieg integracyjny, organizowany przez kieleckie Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji Start, w którym udział wzięło ok. 300 uczestników.

Tomasz Potocki – menedżer targów powiedział „Naszym Sprawom”: – Liczba wystawców Targów REHMED PLUS jest od kilku lat stabilna, jest to średniej wielkości wydarzenie o skali nieco ponadregionalnej. Zdecydowanie natomiast wzrosła wśród zwiedzających liczba osób niepełnosprawnych. Było to podyktowane m.in. dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się towarzysząca targom konferencja dotycząca roli sportu w rehabilitacji tej grupy osób. Zjawisko to wskazuje na trafne połączenie oferty targowej z nurtem naukowo-szkoleniowym. Jako organizatorzy targów w tym też kierunku będziemy podążać, wydarzenia towarzyszące są bowiem ważnym uzupełnieniem tego przedsięwzięcia.

Zobacz galerię…

Info i fot. Targi Kielce, oprac. (rhr)

Data publikacji: 04.05.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również