Stawiamy na aktywizację!

Stawiamy na aktywizację!

Fundacja Aktywizacja – taką nazwę przyjęła Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Zmiana nazwy to ważny krok dla każdej organizacji. Tak było również w przypadku Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która przez lata stworzyła rozpoznawaną i cenioną markę. Rada Fundacji podjęła decyzję, zatwierdzoną 17 września 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, o zmianie nazwy na: Fundacja Aktywizacja. – Był to naturalny krok, odzwierciedlający dużo szerszy niż początkowo zakres działalności naszej organizacji. Nowa nazwa to również nowa energia do działania, która pozwoli rozwijać dotychczasowy dorobek i osiągać kolejne sukcesy – wyjaśnia Bartosz Mioduszewski, prezes Fundacji Aktywizacja. – Oczywiście pozostajemy wierni nowoczesnym technologiom, które ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym, pozwalając im zdobywać umiejętności zawodowe i zaistnieć na otwartym rynku pracy.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Jednak wraz z rozwojem Fundacji okazało się, że odbiorcami oferty są osoby spoza dość wąskiej grupy zawodowej, którą pierwotnie była objęta wsparciem.

Dziś Fundacja Aktywizacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski. Zespół Fundacji to prawie stu pięćdziesięciu pracowników zatrudnionych w ośmiu Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, około 30 proc. kadry stanowią osoby niepełnosprawne. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe. Tym samym każda z firm, która kupuje usługi Fundacji, przyczynia się do zwiększenia skali pomocy i rozwoju projektów, z których osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać bezpłatnie.

Oprac. R.S.

Data publikacji: 25.09.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również