Uniwersytet Śląski wdraża zdawanie egzaminów na odległość

Uniwersytet Śląski wdraża zdawanie egzaminów na odległość

Rozwiązania umożliwiające m.in. osobom niepełnosprawnym zdawanie egzaminów i zaliczeń na odległość wdraża Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uczelnia zakupiła sprzęt, który pozwoli studentom będącym w trudnej sytuacji życiowej zorganizować pracę w domu.

„Nowy sprzęt do telekonferencji, umożliwi studentom, którzy znajdują się w wyjątkowych sytuacjach życiowych zdawanie egzaminów – również magisterskich oraz zaliczeń na odległość, pozwoli też podnieść standardy obsługi osób niepełnosprawnych pozwalając wiele spraw zorganizować z domu. Dzięki nowym technologiom studenci będą mogli brać udział w niektórych wykładach i szkoleniach na odległość” – poinformowała we wtorek uczelnia.
Zakupiony przez uczelnię sprzęt daje nowe możliwości e-learningu, pozwala na bezpośrednią dwustronną komunikację.

O projekcie poinformowano 31 marca podczas konferencji prasowej zorganizowanej w tzw. Studenckiej Strefie Aktywności. Uczestniczyła w niej również zdalnie dwójka studentów niepełnosprawnych – student psychologii Janusz Świtaj oraz student filologii angielskiej Paweł Masarczyk. Obaj testowali urządzenia w ramach tego projektu i pozytywnie ocenili jego działanie.
– Obecny program, który (…) testowałem jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla wszystkich osób niepełnosprawnych studiujących na naszej uczelni. Można powiedzieć, że żadna niepełnosprawność nie jest teraz przeszkodą, aby zostać aktywnym studentem biorącym udział we wszystkich ważnych wydarzeniach oraz w różnych spotkaniach, konferencjach – powiedział Świtaj. Wyraził nadzieję, że od przyszłego roku akademickiego będzie miał możliwość uczestniczenia również we wszystkich ćwiczeniach.

Zestaw wideokonferencyjny tworzą m.in. monitor / telewizor, kamera, mikrofon oraz terminal (tzw. kodek), czyli urządzenie zdolne do przekształcania obrazu i dźwięku, który można przekazywać do innych uczestników wideokonferencji.
Dyrektor ds. Informatyzacji UŚ Marcin Serweciński powiedział, że by móc korzystać z tego rozwiązania studentowi wystarczy komputer z kamerą internetową oraz połączenie z internetem. – Pewne elementy pracy grupowej w systemach e-learningowych były możliwe już od dawna, obecnie chcemy to rozwinąć. Planujemy umożliwić studentom – jeśli będą mieli taką potrzebę – zdawanie zaliczeń, egzaminów, w dalszej kolejności będziemy starali się w oparciu o ten sprzęt organizować szkolenia, dodatkowe kursy, seminaria – powiedział Serweciński.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś podkreślał, że to rozwiązanie pozwala na poszerzenie dostępu do kształcenia, do różnego typu form tego kształcenia. – Tutaj mówimy przede wszystkim o studentach, którzy mają ograniczoną mobilność i w konsekwencji to oni bez wątpienia w pierwszej kolejności będą z tego korzystać. Generalnie jest to element szerszej akcji – unowocześnienia kształcenia i przekazu, uelastycznienia także form zdawania egzaminów, kolokwiów i uczestniczenia w zajęciach – powiedział rektor.

Gabriela Wilczyńska z uczelnianego biura ds. osób niepełnosprawnych zaznaczyła, że potrzeby i problemy, na które napotykają osoby niepełnosprawne są rozmaite, dlatego w każdej chwili mogą potrzebować wsparcia. – Na chwilę obecną mamy 55 studentów, którzy mają dysfunkcję ruchu i to szczególnie jest ta grupa, która najbardziej skorzysta na tym rozwiązaniu. Może się zdarzyć, że komuś stan zdrowia się pogorszy, będzie w szpitalu, będzie w sanatorium na rehabilitacji i mając laptopa z kamerą będzie mógł się połączyć z uczelnią, będzie mógł ten egzamin, kolokwium zdać na odległość. Ta sesja egzaminacyjna mu nie ucieknie – powiedziała Wilczyńska.(PAP)

ktp/ mhr/

Data publikacji: 31.03.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również