Projekt komunikacji medialnej „Europa bez barier”

Projekt komunikacji medialnej „Europa bez barier"

Powołany do życia w październiku wielki projekt europejski dotyczący Dostępnej Turystyki, „Europa bez barier", jest odpowiedzią na zaproszenie Komisji Europejskiej do składania wniosków, w dokumencie po tytułem „Projekt, wprowadzenie w życie, promocja i marketing programów Dostępnej Turystyki".

Jest to zarazem pierwszy projekt Dostępnej Turystyki sponsorowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest stworzenie tras turystycznych i pakietów wycieczek dostępnych dla wszystkich ludzi, a także edukacja i przeszkolenie instytucji, organizacji oraz firm prywatnych na temat możliwości i potencjałów, jakie stwarza ten segment turystyki. Koordynatorem projektu jest jest (SM) Italia, wraz z pozostałymi partnerami: Accessible Poland Tours (Poland), władze miejscowości Riccia (Włochy), Service Center Foligno (Włochy), ENAT-European Network for Accessible Tourism (Belgia), Christravel (Dania), przy wsparciu władz miejskich Lucignano (Włochy).

Projekt „Europa bez barier”, który zakończy się w 2016 roku, ma następujące zadania:
1. Stworzenie pakietów wycieczkowych dla wszystkich ludzi i wypracowanie modelu, który będzie powtarzalny i możliwy do wprowadzenia w różnych miejscach Europy.
2. Opracowanie międzynarodowej trasy turystycznej przez 5 krajów europejskich (Włochy, Słowenia, Chorwacja, Austria i Niemcy), dostępnego dla wszystkich ludzi.
3. Organizacja dwóch konferencji – w regionie Toskanii (władze miejskie Lucignano) oraz Molise (władze miejskie Riccia) – w celu dostarczenia instytucjom i profesjonalnym podmiotom informacji i szkoleń w zakresie Dostępnej Turystyki.

Data publikacji: 01.04.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również