Uniwersytet Trzeciego Wieku od 50 lat w Warszawie

W Warszawie mieszka blisko pół miliona osób powyżej 60 roku życia, dlatego miasto prowadzi wiele działań zachęcających seniorów do aktywnego trybu życia. W miejskiej ofercie jest np. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej oraz kilkadziesiąt uniwersytetów trzeciego wieku.

Niesłychanie się cieszę, że już od 50 lat mamy w Warszawie uniwersytety trzeciego wieku, których obecnie jest ponad 40. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby przez całe życie nie tylko się uczyć, ale też zdobywać nowe umiejętności i zachowywać dobrą kondycję – mówił podczas Gali z okazji jubileuszu Uniwersytetów Trzeciego Wieku prezydent Rafał Trzaskowski. – Drodzy seniorzy, jesteście dla nas drogowskazem i inspiracją, a dzięki Wam nasze miasto jest uśmiechnięte, otwarte i dynamiczne. Serdecznie chciałbym podziękować też wszystkim, którzy byli u zarania idei UTW, ale także tym którzy ją rozwijali i rozwijają do dziś – dodał prezydent Trzaskowski.

Najważniejsza w działaniu seniorów jest współpraca. Bez pomysłów i szalonych wizji seniorów i seniorek uniwersytety trzeciego wieku nie rozwijałyby się tak prężnie. Obiecuję, że my w Warszawie dalej będziemy Państwa w tym wspierać – mówiła podczas uroczystego spotkania w Teatrze Roma Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

50 lat minęło
To właśnie w Warszawie w 1975 r. powstał pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku – UTW im. Haliny Szwarc, który działa do dziś. Łącznie na terenie całego miasta jest takich placówek już 42, z czego 20 otrzymuje miejskie wsparcie finansowe, co przekłada się na 3,5 tys. słuchaczy.

Warszawskie uniwersytety trzeciego wieku wyróżniają się na tle innych nie tylko liczbą, ale również ofertą. W ramach UTW działają m.in. Taneczny Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest pierwszą w Polsce i w tej części Europy placówką koncentrującą się na kształceniu, integracji i zmianie negatywnych stereotypów. Poza tym UTW oferują swoim słuchaczom wykłady, seminaria, lektoraty językowe, gimnastykę, spacery, wycieczki czy spotkania integracyjne.

Niektóre UTW działają przy uczelniach wyższych takich jak Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Akademia Wychowania Fizycznego. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl.

Ponadto współpraca Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy uniwersytetów trzeciego wieku nie ogranicza się jedynie do wsparcia finansowego. Przy Urzędzie m.st. Warszawy utworzona została Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest to platforma dialogu pomiędzy samorządem a przedstawicielami poszczególnych organizacji pozarządowych prowadzących UTW.

Wsparcie cyfrowe i spotkania międzypokoleniowe
Poza uniwersytetami trzeciego wieku każdy warszawiak powyżej 60 roku życia może również skorzystać z indywidulnych porad w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora, gdzie uzyska bezpłatną konsultację dotyczącą np. obsługi smartfonu, tabletu czy laptopa. Dla osób starszych dostępne są również bezpłatne kursy komputerowe na różnych poziomach zaawansowania, prowadzone przez Stowarzyszenie Kreatywni 50+ oraz Fundację NIKA.

Miasto prowadzi także wiele działań międzypokoleniowych – organizuje wydarzenia ogólnomiejskie o charakterze międzypokoleniowym np. pikniki, festyny, potańcówki wspólne warsztaty i spotkania ze świadkami historii. Ponadto powstają Centra Aktywności Międzypokoleniowej (CAM). To wyjątkowe placówki wsparcia mieszkańców Warszawy, w których spotykają się warszawiacy z różnych generacji. Więcej informacji o działalności CAM-ów znajduje się na stronie: cam.waw.pl

Info: Urząd m.st. Warszawy, fot. Ewelina Lach

Data publikacji: 15.03. 2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również