VII edycja konferencji Pełno(s)prawny Student

VII edycja konferencji Pełno(s)prawny Student

W Krakowie 29 października br. w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym odbędzie się VII edycja ogólnopolskiej konferencji Pełno(s)prawny Student. Wydarzenie, jak co roku, będzie dotyczyć zagadnień związanych z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnością na poziomie szkolnictwa wyższego. Organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

VII edycja poświęcona będzie m.in. programowi „Aktywny Samorząd”, którego celem jest likwidacja barier finansowych w dostępie osób z niepełnosprawnością do edukacji na poziomie wyższym. Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich omówi obowiązki uczelni w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Odbędzie się również panel dyskusyjny ekspertów z uczelni i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktywizacji zawodowej i śledzenia losów absolwentów z niepełnosprawnością. Oprócz tego zaprezentowane zostaną europejskie programy wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz pojawi się kwestia partycypacji studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim. Na koniec przedstawiony zostanie raport na temat dostosowania regulaminów uczelni do wymogów jakie stawia nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.firr.org.pl.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Data publikacji: 03.10.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również