W integracji siła

Tradycyjnie już 21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego. O tym, jak ważną rolę w życiu społecznym i rodzinnym osób niepełnosprawnych odgrywają ci, którzy ten zawód wykonują nikogo przekonywać nie trzeba. Tym bardziej, gdy działają wspólnie na rzecz osób, którym najtrudniej odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości.

W tym roku na Mazowszu obchody święta pracowników socjalnych i kadry pomocy społecznej miały szczególnie uroczysty charakter – w Warszawie w dniach 17-18 listopada odbyła się konferencja pt. „Rola pomocy społecznej w aktywnej integracji na Mazowszu”. Było to wydarzenie niezwyklej rangi. Świętowano bowiem okrągły jubileusz 20-lecia pomocy społecznej na Mazowszu i utworzenia ośrodków pomocy społecznej na poziomie gmin oraz powstania – z inicjatywy przyjaciela ubogich i wykluczonych, Jacka Kuronia – nowego zawodu – pracownik socjalny. Okazją było także 10-lecie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które tę konferencję zorganizowało.

Sala Teatru Polskiego, w której odbywały się obrady pierwszego dnia dawno już nie mała tylu znakomitych gości, wśród których znaleźli się m.in. współtwórcy „nowoczesnej”, budowanej od podstaw po okresie transformacji pomocy społecznej, a wśród nich m.in. dr Joanna Staręga-Piasek, była wiceminister pracy i polityki społecznej, uczestniczka obrad „Okrągłego Stołu”, a obecnie dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS, Halina Lipke – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Byli także przedstawiciele świata nauki zajmujący się różnymi aspektami polityki społecznej: prof. Ewa Leś z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej i dr hab. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta i województwa, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Obrady rozpoczęła prezentacja 20-letniej historii pomocy społecznej na Mazowszu, począwszy od przyjęcia przez Sejm ustawy o pomocy społecznej i utworzenia ośrodków pomocy społecznej na poziomie gmin. Dziś tych ośrodków jest 311, a większość ich pracowników legitymuje się wyższym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Ostatnie lata sektora pomocy społecznej to aktywne włączenie się w absorbcję środków unijnych z EFS. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje na przykład z powodzeniem wieloletni projekt „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL – Priorytet VII Działanie 7.1. O ważnej roli tych środków dla rozwoju pomocy społecznej i usług socjalnych mówiła podczas odbywającego się pierwszego dnia konferencji panelu dyskusyjnego Barbara Kucharska – zastępca dyrektora MCPS. Podkreśliła m.in., że podstawą pomocy społecznej w najbliższych latach stanie się, możliwe dzięki środkom unijnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, pochodzących z rodzin ubogich i wielodzietnych oraz aktywna integracja.

Przykłady dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektów systemowych były z kolei tematem wystąpień w drugim dniu obrad, tym razem odbywających się w Hotelu Novotel w Warszawie. Realizują je wspólnie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i organizacje pozarządowe na Mazowszu. Jeden z nich to projekt „Poszerzyć Krąg”; jego celem jest pomoc rodzinom, w których są osoby niepełnosprawne. Zakłada on realizację w ramach aktywnej integracji różnych działań skierowanych do tego środowiska. Są to m.in. warsztaty z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych oraz rozwoju osobistego i społecznego, z elementami aktywizacji zawodowej.

Podczas tej konferencji kilkudziesięciu pracowników socjalnych zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi za długoletnią pracę w instytucjach pomocy społecznej oraz działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
Warto jeszcze wspomnieć, że cześć artystyczną konferencji wypełnił koncert Hanny Banaszak.

Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, które w ramach wspomnianego projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu” realizuje w tym roku kilkadziesiąt szkoleń tematycznych, seminariów i wyjazdów studyjnych dla pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa, organizuje na początku grudnia kolejną, tym razem ogólnopolską konferencję. Jej tematem będzie proces zmian, które zachodzą w sferze społecznej w związku z realizacją projektów w ramach PO KL.
Halina Guzowska

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również