Graniczne kwoty przychodu w 2010 r.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 Nr 153, poz. 1227 oraz 2010 r. Nr 134, poz. 903 i Nr 205, poz. 1365) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2010 r. wynoszą odpowiednio:

1. 27 093,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

2179,70 zł – od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r.
2270,60 zł – od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r.
2321,50 zł – od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
2238,50 zł – od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
2242,20 zł – od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. 50 316,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

4048,10 zł – od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r.
4216,70 zł – od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r.
4311,30 zł – od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
4157,30 zł – od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
4164,00 zł – od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Info: ZUS

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również