W Krakowie będzie wdrożony nowy program wykrywania zaburzeń słuchu wśród dzieci

Kraków wdroży kolejny program polityki zdrowotnej, tym razem w zakresie wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci szkolnych. Tak zdecydowali miejscy radni głosując za uchwałą, która przewiduje to zadanie.

Program będzie realizowany do 2026 roku, a na jego wykonanie w najbliższym roku zaplanowano kwotę 686 589 zł. Jego celem jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, który nadzoruje wykonanie tego programu przewiduje, że do końca 2026 roku tym programem zostanie objętych około 10 tys. uczniów.

W ramach prowadzonych zadań podejmowane będą także działania informacyjne, których celem będzie dotarcie zarówno do dzieci, jak i rodziców. W tym celu zostanie przeprowadzona kampania informacyjna.

Badania przesiewowe poprowadzi podmiot leczniczy posiadający wykwalifikowany personel medyczny z doświadczeniem w diagnostyce wad słuchu u dzieci. Działania edukacyjne będą prowadzone wśród uczniów klas I przez nauczycieli, na podstawie materiałów dostarczonych szkołom przez miasto.

Wczesne wykrycie wady ma znaczenie
Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych mających negatywny wpływ na jakość życia ludzi w naszym kraju są zaburzenia dotyczące narządu słuchu. Szacuje się, że problemy ze słuchem mogą dotyczyć od 5 do 20 proc. populacji. Liczba ta będzie rosnąć z uwagi na postęp cywilizacyjny i technologiczny.

Szczególne jednak znaczenie tego problemu związane jest z powstaniem ubytków słuchu wśród dzieci i młodzieży. Zaburzenia słuchu we wczesnym okresie rozwoju dziecka mają znaczący wpływ na zakres jego doświadczeń. W okresie wczesnoszkolnym może prowadzić do dysfunkcji w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym dziecka. Niedosłuch negatywnie wpływa na zachowanie, koncentrację uwagi oraz tempo ogólnego rozwoju.

Wczesne wykrycie niedosłuchu oraz podjęcie właściwej interwencji może znacząco ograniczyć niekorzystny wpływ zaburzeń słuchu na wyniki nauczania. Konsekwencją zaburzeń słuchu mogą być problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia komunikowania się oraz ograniczenia w przyswajaniu wiedzy.

Więcej o tej inicjatywie w dokumencie [PDF].

Info: krakow.pl, fot. freepik.com

Data publikacji: 22.12.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również