W stronę społeczeństwa włączającego

Już 15 października startują pierwsze w Polsce – i nowatorskie w skali międzynarodowej – studia podyplomowe „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie”. Tematem zajęć będą praktyki zarządzania różnorodnością, inkluzywnej rekrutacji i budowania kultury włączenia osób o odmiennych niż typowe profilach psychologicznych (neuroatypowych).

Ich inicjatorem i autorem jest fundacja a/typowi. Studia będą prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Nie jest wiedzą powszechną, że wiele genialnych postaci ze świata sztuki i nauki posiadało atypowe cechy – wśród nich wymienia się m.in. Vincenta van Gogha, Alberta Einsteina czy Marię Curie-Skłodowską.

– Neuroróżnorodność odnosi się do różnorodności w ludzkim poznaniu, która jest zjawiskiem naturalnym. Stosowanie koncepcji neuroróżnorodności w miejscu pracy rewolucjonizuje nasze myślenie o rekrutacji, organizacji pracy i zarządzaniu zespołami. Pozwala największym międzynarodowym firmom, np. EY, SAP, JP Morgan czy Microsoft, zwiększać produktywność, innowacyjność i konkurencyjność, przy jednoczesnym budowaniu środowiska pracy, w którym różne rodzaje umysłów mogą się uzupełniać i korzystać ze swojego potencjału – mówią Katarzyna Modlińska i dr Michał Tomczak, kierownicy merytoryczni studiów.

Neuroróżnorodność, czyli wielość talentów i zasobów
Wiele różnic w naszym sposobie myślenia, odczuwania i działania może stanowić potencjał, który właściwie wykorzystany prowadzi do lepszego funkcjonowania społeczeństwa, w tym firm i organizacji.

Przedstawiciele mniejszości neurologicznych, takich jak osoby w spektrum autyzmu, z ADHD, dysleksją, zespołem Tourette’a czy dyspraksją były dotąd postrzegane głównie przez pryzmat ich ograniczeń. Podejście oparte na neuroróżnorodności koncentruje się na redukowaniu barier oraz wykorzystywaniu mocnych stron osób neuroatypowych.

Firmy coraz częściej doceniają neuroróżnorodność i korzystają ze szczególnych talentów i umiejętności osób atypowych dla osiągania przewagi konkurencyjnej. Najnowsze badania pokazują, że osoby te w pewnych zadaniach mogą być bardziej produktywne od neurotypowych osób pracujących. Często są również autorami i autorkami innowacji, genialnymi koderami i koderkami, testerami i testerkami gier, projektantami i projektantkami rozwiązań funkcjonalnych.

Wiele różnic w naszym sposobie myślenia, odczuwania i działania może stanowić potencjał, który właściwie wykorzystany prowadzi do lepszego funkcjonowania społeczeństwa, w tym firm i organizacji.

Inkluzywna rekrutacja i zarządzanie
Kierunek „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie” ma poszerzyć wiedzę pracodawców i pracodawczyń oraz pracowników i pracowniczek, dotyczącą włączania osób neuroatypowych do swoich zespołów. Celem prowadzonych zajęć jest również wsparcie ich podczas rekrutacji i w miejscu pracy oraz pomoc w wykorzystaniu ich unikatowych kompetencji, takich jak: kreatywność, koncentracja na szczegółach, wyobraźnia przestrzenna, wysoka wydajność i wytrwałość.

Kurs ma za zadanie pokazać potencjał i wartość osób neuroatypowych w różnych rolach zawodowych. Dostarczyć praktyczną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób neuroatypowych w środowisku pracy, wskazać na ich szczególne potrzeby oraz dobre praktyki odpowiadania na nie. Jednocześnie pozwala zrozumieć i docenić wartość osób atypowych jako wysoce kompetentnych pracowników i pracowniczek w takich branżach, jak: informatyka, finanse, projektowanie graficzne czy wzornictwo.

Fundacja a/typowi to pierwsza w Polsce organizacja, która zajmuje się wspieraniem i promowaniem neuroróżnorodności, o której powszechna wiedza przyczynia się do poprawy życia osób atypowych, ich bliskich, a także funkcjonowania społeczeństw. Działania fundacji mają na celu promowanie wiedzy o neuroróżnorodności.

Jako lider i prekursor działań fundacja dąży do zmian systemowych uwzględniających potrzeby osób atypowych w edukacji szkolnej oraz miejscu pracy, jak również wprowadzenia koncepcji neuroróżnorodności do dyskursu akademickiego i społecznego. Jednocześnie działając w sposób systemowy i profesjonalny, projektuje narzędzia pozwalające przekazywać wiedzę ekspercką w sposób przystępny dla każdego.

Efektem tego są studia (o takiej tematyce pierwsze w Polsce i Europie), których koncepcja pochodzi od fundacji a/typowi i będzie realizowana we współpracy z Uniwersytetem SWPS jako partnerem posiadającym właściwe zaplecze i uprawnienia.

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów, m.in.: z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa, nowych technologii czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Kampusy Uniwersytetu SWPS znajdują się w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uniwersytet prowadzi też studia podyplomowe w nowo powołanej filii w Krakowie.

Rekrutacja na studia Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzaniej est wciąż otwarta.

Kontakt w sprawie neuroróżnorodności oraz działań fundacji a/typowi: ola@atypowi.org

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie”: Mateusz Poźniak mpozniak@swps.edu.pl

Info: SWPS

Data publikacji: 13.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również