Wesprzyjmy niewidomych uczniów z Krakowa!

Woda zalała Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6. Jest to jedna z największych w Polsce szkół muzycznych dla dzieci z problemami wzroku. Powódź zniszczyła sale lekcyjne, pianina, specjalistyczny sprzęt komputerowy i wiele innych niezbędnych uczniom rzeczy.

Dzieci muszą wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Placówka jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie niewidome i niedowidzące dzieci mogą nauczyć się samodzielności i zdobyć zawód. Dlatego działająca od 21 lat w branży rozwiązań dla niewidomych firma ALTIX zainicjowała w Dniu Dziecka zbiórkę pieniędzy na odbudowę ośrodka w Krakowie. Do akcji zaprosiła swoich zagranicznych partnerów, m.in. firmy Dolphin, Freedom Scientific, Index Braille AB, Optelec, Perkins, ViewPlus. Niezwłocznie należy przywrócić możliwości edukacyjne uczniom tej szkoły. Został bowiem zalany cenny sprzęt komputerowy, dzięki któremu uczniowie mają możliwość czytania i nauki.
Akcję koordynuje Fundacja Szansa dla Niewidomych, do której mogą się zgłaszać wszyscy, pragnący wesprzeć finansowo, bądź rzeczowo małych, niewidomych powodzian z Krakowa. Fundacja czeka na kontakt pod numerem: 666 817 900. Firmy zadeklarowały już wsparcie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organizatorzy pomocy zapraszają do udziału w akcji pomocy niewidomym i niedowidzącym dzieciom z Tynieckiej w Krakowie, licząc na duże zaangażowanie.

M. C.

Straty Ośrodka spowodowane powodzią
W czasie powodzi nasz Ośrodek poniósł znaczne straty – zalanych zostało 19 sal lekcyjnych, które obecnie wymagają remontu, straciliśmy podręczniki, pomoce dydaktyczne, sprzęt. W zaistniałej sytuacji bardzo potrzebna jest nam pomoc finansowa, gdyż oszacowane straty sięgają około 1,8 mln złotych. Będziemy niezmiernie wdzięczni za każde wsparcie z Państwa strony, które umożliwi szybkie i sprawne przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz zakupienie podstawowego i specjalistycznego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. Z góry bardzo serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja, uczniowie i pracownicy Ośrodka

Wszystkich pragnących pomóc prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
KRS 0000309642
Nr konta PKO SA 15 1240 4461 1111 0000 4661 0607
z dopiskiem Pomoc dla Ośrodka

lub na konto dochodów własnych Ośrodka w: PKO SA 88 1240 4722 1111 0000 4859 6743

Zobacz galerię…


 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również